Hostel

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzony jest Hostel dla osób znajdujących się w kryzysie.

W sytuacjach, kiedy istnieje konieczność zaplanowania długotrwałych oddziaływań w stosunku do rodziny Ośrodek zapewnia możliwość udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia dla :

  • osób doświadczających przemocy, w szczególności kobiet w ciąży, matek z dziećmi. Mogą u nas skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy przemocy. Matka i dziecko mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów,
  • osób/rodzin będących ofiarami klęsk żywiołowych, np. powodzi,
  • ofiar zdarzeń losowych takich, np. pożar,

W czasie pobytu mieszkańcy hostelu wspólnie z naszymi pracownikami przygotowują i wdrażają w życie plan naprawczy kryzysowej sytuacji oraz wyjście z przemocy. Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:

  • udzielenie noclegu,
  • możliwość korzystania z kuchnio-jadalni,
  • możliwość korzystania z łazienki,
  • innej doraźnej pomocy.

W Hostelu można przebywać do 3 miesięcy.

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone