Schronienie w hostelu OIK

W sytuacji, gdy Twój dom rodzinny nie jest dla Ciebie miejscem bezpiecznym, gdy dalszy pobyt w nim stanowi dla Ciebie zagrożenie zdrowia lub życia, gdy ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc Ośrodek Interwencji Kryzysowej może zapewnić Ci bezpieczne schronienie w postaci pokoju hostelowego, gdzie będziesz mogła przebywać przez pewien okres, będziesz miała czas by odetchnąć, zebrać myśli i nabrać sił do działania.
Pobyt w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej ma na celu zatrzymanie przemocy oraz ochronę przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania. Długość pobytu w hostelu uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazła się osoba doznająca przemocy, nie może być on jednak dłuższy niż 3 miesiące. W tym czasie ofiara przemocy ma możliwość korzystania z profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawnej. Wspólnie z pracownikami Ośrodka opracowywany jest program naprawy sytuacji kryzysowej i wyjścia z przemocy. Osoba może również korzystać z różnych form pomocy w postaci poradnictwa psychologicznego indywidualnego czy też grupy wsparcia. Hostel prowadzony przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dysponuje 8 miejscami. Do hostelu przyjmowane są osoby zamieszkujące teren powiatu biłgorajskiego, gdzie przyjęcie poprzedza rozmowa umożliwiająca wgląd w sytuację rodziny oraz ewentualne wydanie decyzji o przyjęciu na hostel.  

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone