Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą przyłącz się do VI edycji Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie!

Opublikowano: 15 czerwca, 2022

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju ogłasza informację o naborze do VI edycji Grupy

Wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Grupa odbywać się będzie w budynku OIK w Biłgoraju, której rozpoczęcie zaplanowano spotkaniem organizacyjnym na dzień 12 lipca 2022 r. na godzinę 17:30 - jej spotkania będą miały charakter cykliczny, organizowany dwa razy w miesiącu.

Grupę Wsparcia:

 • prowadzi psycholog w oparciu o systemowy konspekt, który ma na celu nawiązanie kontaktu osób doświadczających przemocy domowej, udzielanie sobie wzajemnego wsparcia emocjonalnego, zaspokojenie potrzeby akceptacji i zrozumienia ze strony innych - dzielenie się własnymi przeżyciami pozwala wspierać się wzajemnie w sytuacjach kryzysowych,
 • stworzona jest dla osób, które w swoim życiu doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej.
 • obowiązuje zasada zachowania tajemnicy,
 • opiera się na zasadzie tolerancji,
 • członkowie muszą być osobami pełnoletnimi,
 • udział jest nieodpłatny,
 • ma charakter otwarty, co oznacza, że można dołączyć na każdym etapie jej trwania,
 • uczestnictwo w Grupie pomaga w pracy nad sobą, w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami, pozwoli na kształtowanie umiejętności asertywnego myślenia oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa, poczucia własnej wartości, szacunku do własnej osoby,
 • celem istnienia i działania Grupy jest dostarczenie kolejnych form pomocy osobom doświadczającym przemocy domowej.

Planowany harmonogram to 7 spotkań po 1,5 godziny zegarowej przedstawia się następująco: 

 • 1 spotkanie - 12 lipca 2022
 • 2 spotkanie - 26 lipca 2022
 • 3 spotkanie - 09 sierpnia 2022
 • 4 spotkanie - 23 sierpnia 2022
 • 5 spotkanie - 06 września 2022
 • 6 spotkanie - 20 września 2022
 • 7 spotkanie - 04 października 2022

Serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 84 686 41 82, gdzie udzielimy wszelkich informacji dotyczących organizacji Grupy.

Zapisu można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazany numer lub poprzez e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone