KONFERENCJA DOTYCZĄCA ZJAWISKA FAS/FASD

Opublikowano: 25 maja, 2023

W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się konferencja dotycząca zjawiska FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym, a organizatorem szkolenia był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, której przedstawicielem i prelegentem była dr Justyna Syroka.

Około 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Wioski Dziecięcej, kadra pedagogiczna szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, asystenci rodziny i inne służby działające w obszarze pomocy rodzinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu FAS, które poprowadziła Pani dr Justyna Syroka z Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, jest to zespół wad i nieprawidłowości rozwoju pojawiające się u dziecka w okresie płodowym a później u noworodka, dziecka i dorosłego. Pojawia się na skutek spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży. To choroba nieuleczalna, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Należy wskazać, że szkolenie miało zwrócić uwagę na zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu) oraz ich opiekunów poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez:

a)  Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD.

b) Prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu.

c)  Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy tworzą Zespół diagnostyczny, który wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego.

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka?

Oferta Punktu przeznaczona jest do mieszkańców województwa lubelskiego. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z kompleksowej oferty pomocy dla dzieci z FAS/FASD oraz ich opiekunów, która obejmuje diagnozę oraz specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną. Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzieży ucząca się (do 24 r.ż.) z rodzin biologicznych, adopcyjnych, lub dzieci będące pod opieką pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej. Do Punktu mogą dodatkowo być zgłaszane dzieci, które znajdują się pod opieką Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Ponadto dla rodziców lub opiekunów, wychowawców oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych będących pod opieką OA w Lublinie możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologicznej polegającej na poradnictwie, psychoedukacji, grupie wsparcia, treningu pracy z dzieckiem.


Zapraszamy do obejrzenia relacji ze szkolenia:

https://www.facebook.com/btkredakcja/videos/1188174381868164

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ROPS:

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone