Konferencja "Edukacja przyszłości w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń jako atrybut nowoczesnej oświaty".

Opublikowano: 8 grudnia, 2023

W dniu 05.12.2023 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju, odbyła się konferencja dla pracowników szkół podstawowych i ponadpodstawowych pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Wydarzenie zorganizował 5 grudnia 2023 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju i powiat biłgorajski.

Dzieci i młodzież mogą być narażone na różne zagrożenia oraz kryzysy zarówno w środowisku domowym jak i szkolnym. Intencją konferencji była identyfikacja nowych podejść teoretycznych i metodologicznych w sferze funkcjonowania młodzieży w środowisku szkolnym i rówieśniczym. Jednocześnie również zainicjowanie dyskusji nad najbardziej aktualnymi wyzwaniami i problemami dotyczącymi młodzieży we współczesnym świecie.

Spotkanie podzielone było na trzy panele. W pierwszym, które poprowadziła Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Ilona Dzido poruszono kwestie kryzysu jako hybrydy obszaru rodzinno - edukacyjnego w życiu ucznia. Mówiono w nim także o przeciwdziałanie agresji oraz przemocy szkolnej i rówieśniczej w aspekcie współczesnych zagrożeń. Drugi panel prowadzony przez Agnieszkę Woźniak poświęcony był procesowi zmian we współczesnych metodach nauczania dzieci i młodzieży jako narzędzie pracy pedagoga w procesie edukacji. Trzeci panelem moderowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju Adama Balickiego była dyskusja pedagogów, dotycząca współczesnych barier i potrzeb zmian w placówkach oświatowych.

- Ideą konferencji było stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli o edukacji i odpowiedź na potrzeby kadry pedagogicznej celem stworzenia możliwości do współpracy i uzupełniania się w działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń w aspekcie zmian edukacyjnych i wyzwań najbliższej przyszłości - mówi Ilona Dzido dyrektor OIK w Biłgoraju.

- Konferencja była podparta diagnozą, jaka została przeprowadzona na zajęciach profilaktycznych realizowanych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju. Zajęcia odbyły się w placówkach oświatowych naszego powiatu - dodaje Ilona Dzido.

Konferencja była podsumowaniem tegorocznej pracy Ośrodka w kontekście nie tylko zajęć profilaktycznych dla 1860 uczniów ze szkół powiatu biłgorajskiego, ale również ogólnych problemów zgłaszanych przez uczniów takich jak:

❌ Przemoc psychiczna

❌ Hejt

❌ Wyśmiewanie

❌ Cyberprzemoc

❌ Przemoc fizyczna

❌ Presja stosowania narkotyków, alkoholu

❌ Przytłaczająca atmosfera sytuacji domowych

❌ Wykluczenie z grupy rówieśniczej

❌ Niskie poczucie bezpieczeństwa w szkole.

które trzeba demaskować, trzeba zwalczać i trzeba redukować, a uczniom, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach szkolnych pomagać wielowątkowo do czego potrzebna jest interdyscyplinarność jednostek.

Niezależnie od zamożności, pochodzenia, statusu społecznego rodziców, sytuacji rodzinnej, uwarunkowań osobistych ucznia, każde dziecko może paść ofiarą agresji szkolnej.

Tomasz Rogala
Ilona Dzido
Agnieszka Woźniak
Adam Balicki

Podobne posty

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej

Nie obawiaj się prosić o pomoc !

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone