Konferencja:„Pandemia a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży-profilaktyka i interwencja”

Opublikowano: 26 stycznia, 2021

Konferencja: Pandemia a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży-profilaktyka i interwencja

Serdecznie zapraszamy Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, Psychologów i Przedstawicieli JST na konferencję Pandemia a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży-profilaktyka i interwencja

Cel konferencji: przedstawienie wpływu pandemii i izolacji społecznej na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, szeroka, wieloaspektowa analiza rodzajów zachowań ryzykownych, ich przyczyn i skutków oraz prezentacja dobrych praktyk –skutecznych działań profilaktycznych i interwencyjnych na rzecz przeciwdziałania zjawiskom uznawanym za niepożądane społecznie.

Zapraszamy do udziału wszystkich dla których dobro dziecka jest nadrzędną wartością, którzy chcą zrozumieć, z jakimi problemami zmagają się młodzi ludzie w tej trudnej dziś rzeczywistości, skutecznie ich wesprzeć oraz zadbać o ich dobrostan psychiczny.

Konferencja odbędzie się w dniu 04 lutego 2021roku  w godz. od 14.00 do 17.30 na platformie Zoom

PROGRAM  KONFERENCJI :

 14.00-14.10 Andrzej Dziugan, Marta Dragan,

 Przywitanie uczestników, prezentacja prelegentów oraz przedstawienie założeń konferencji.

14.10-15.40 dr Maciej Dębski,

Zagubieni w sieci-trudności dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym (uzależnienia, cyberprzemoc, seksting )”

15.40-16.00  mgr Paula Włodarczyk

"Problemy dzieci i młodzieży w czasie pandemii na podstawie danych Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111- na co zwrócić uwagę?"

16.00-17.00 mgr Ilona Dzido

,Sytuacje kryzysowe wśród dzieci i młodzieży-skuteczna interwencja i profilaktyka”

17.00-17.15 mgr Aleksandra Gromadzka ,mgr Lucyna

Węgrzyn, „Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jako miejsce wsparcia dla młodych pacjentów przejawiających zachowania ryzykowne oraz ich bliskich”

17.15-17.30 Debata

Zapisy na konferencję odbywają się poprzez formularz znajdujący się na stronie PCEN  w Rzeszowie/ Oddział Krosno.

Link do zapisów https://szkolenia.pcen.pl/index.php?action=pokazforma&id=15106

Konferencja jest bezpłatna, liczba miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.


Nasi prelegenci:

dr Maciej  Dębski-założyciel i lider Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, socjolog problemów społecznych, wykładowca akademicki, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy zrealizowanych wśród 22000 uczniów oraz 4000 nauczycieli; w roku 2016 wdrożył pierwszy w Europie eksperyment społeczny odcięcia 100 osób na 72 godziny od wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, internetu, gier on-line playstation, telewizji), który zakończył się sukcesem badawczym.

mgr Paula Włodarczyk -psycholog, pedagog, koordynatorka programu Pomocy Telefonicznej. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  w programie Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  Absolwentka Psychologii Klinicznej Dziecka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów licencjackich na kierunku Europeistyka w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończyła także Studium Przygotowania Pedagogicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz kurs Terapii poznawczo- behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, a także I stopień Kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w CTSR. Współtworzy profilaktyczne narzędzia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży oraz profesjonalistów w zakresie profilaktyki, pomocy psychologicznej oraz komunikacji. Prywatnie kocha zwierzęta, podróże i odpoczynek na łonie natury.

mgr Ilona Dzido- p.oDyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju; Dyrektor Stowarzyszenia Roztoczańskie Centrum Mediacji, którego ideą jest szerzenie wiedzy w teorii i praktyce instytucji mediacji jako formy alternatywnego rozwiązywania sporów Mediator stały, przy czterech okręgach sądowych: SO Lublin, SO Rzeszów, SO Zamość, SO Przemyśl w zakresie spraw cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, z nieletnim sprawcą czynu karalnego, szkolnych, oświatowych i rówieśniczych. ,trener w zakresie wdrażania instytucji mediacji w oświacie; absolwentka  KUL na kierunku: Prawo; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu: Mediacje i negocjacje sądowe, pozasądowe ,Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie, Specjalizacyjne studia dla mediatorów z zakresu spraw gospodarczych; absolwentka szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej ; studentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi; organizatorka i prelegentka licznych konferencji o tematyce mediacji w szkołach, sądach oraz zakładach karnych; uczestniczka fakultatywnych szkoleń oraz konferencji poświęconych instytucji mediacji, a także szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej i społecznej.

mgr Aleksandra Gromadzka- psycholog, absolwentka  psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam uzyskała również uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie kliniczne zdobywała podczas stażów i praktyk na Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała jako terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz psycholog przedszkolny, a obecnie jest psychologiem w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla   Dzieci i Młodzieży w Klimkówce oraz prowadzi prywatną praktykę. Odbyła szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć Treningu Umiejętności Społecznych oraz 3-stopniowy kurs terapii behawioralnej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Szkolenie Specjalistycznej Diagnozy Neuropsychologicznej Dzieci i Młodzieży oraz szkolenie wprowadzające do pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie CBT. W swojej pracy wykorzystuje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, behawioralnej, terapii ACT, nurtu systemowego. Od wielu lat inspiruję się Porozumieniem bez Przemocy (NVC) Marshalla Rosenberga, Ideą Pozytywnej Dyscypliny oraz Rodzicielstwem Bliskości – z tych nurtów korzysta podczas konsultacji wychowawczych oraz w pracy z najmłodszymi (i nie tylko) klientami,  łączy je również  z metodami behawioralnymi.

mgr Lucyna Węgrzyn  - ukończyła  WSP w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność rewalidacja dzieci przewlekle chorych i kalekich). Bezpośrednio po studiach pracowała w Zespole Placówek Specjalnych w Rymanowie Zdroju jako nauczyciel-wychowawca. Po kilku latach pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i oligofrenopedagogika. Przez okres kilku lat pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu dla dzieci (chłopcy i mężczyźni) na stanowisku terapeuty zajęciowego. W swoim dorobku zawodowym ma również pracę  w OREW Rymanów jako nauczyciel wspomagający. W 2016 roku ukończyła kurs II-go stopnia Terapii Integracji Sensorycznej we Wrocławiu. Obecnie pracuje jako terapeuta środowiskowy w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w Klimkówce.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone