Konflikt jako powszechne zjawisko życia społecznego.

Opublikowano: 11 sierpnia, 2022

Konflikty stanowią nieodłączną część życia społecznego. Prędzej czy później każdy z nas znajdzie się w sytuacji, gdy jego aspiracje czy pragnienia będą stały w sprzeczności z dążeniami innych osób czy nawet całych grup społecznych.

Konflikty to ...

interakcja ludzi zależnych od siebie, którzy uważają, że mają niezgodne cele oraz postrzegają siebie nawzajem jako przeszkody w osiągnięciu owych celów. Konflikt można interpretować jako sprzeczność poglądów i interesów, niezgodność czy spór.

Możemy wyróżnić główne cechy konfliktu:

 • udział co najmniej dwóch stron,
 • strony są od siebie w jakimś stopniu zależne, konflikt oparty jest na interakcji,
 • występuje sprzeczność interesów między stronami, działania lub poglądy jednej osoby wpływają na poglądy lub działania drugiej osoby,
 • konfliktom towarzyszą emocje.

Psychologiczne uwarunkowania konfliktu.

Psychologiczne uwarunkowania i podział konfliktów

Powstanie konfliktu zależy od konkretnych uwarunkowań psychologicznych i społecznych. Ta sama sytuacja może w pewnych okolicznościach stać się zarzewiem sporu, w innych zaś przejdzie zupełnie bez echa. Z innej strony istnieje również ewentualność, że to, co pewni ludzie uznają za konfliktowe, inni wezmą za całkowicie naturalne.

Jak redukować powstawanie destrukcyjnych konfliktów?

Najskuteczniejsza metoda rozwiązania konfliktu to rozmowa, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – dialog. Odpowiednio zaaranżowany i poprowadzony, powinien przyczynić się najpierw do złagodzenia konfliktu, następnie zaś – do jego całkowitego rozwiązania. Przydatne okazują się tu cechy takie jak asertywność, umiejętność negocjacji czy nastawienie na osiągnięcie kompromisu. Przy minimalnej dozie dobrej woli z obu stron niepowodzenie rozmów wydaje się praktycznie wykluczone – zwłaszcza na poziomie codziennych, niezbyt skomplikowanych spraw.

Co zrobić, aby zwiększyć szansę na rozwiązanie konfliktu?

 • Nie bagatelizuj istnienia problemu. Musisz poznać jego przyczynę, bo tylko wtedy możesz skutecznie rozwiązać konflikt.
 • Staraj się być obiektywnym człowiekiem.
 • Okazuj szacunek dla drugiej strony konfliktu.
 • Odnoś się z grzecznością, unikaj agresji.
 • Wyraź swoje opinie i konstruktywną krytykę.
 • Wykaż empatię, spróbuj zrozumieć stanowisko drugiej strony.
 • Słuchaj aktywnie i ze zrozumieniem.
 • Bądź asertywny i elastyczny.
 • Rozważ różne rozwiązania problemu.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone