Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Opublikowano: 25 listopada, 2022

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

Przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych, stałych i niszczących naruszeń praw człowieka na świecie, zagraża ona milionom dziewcząt i kobiet. Dotyka kobiet bez względu na ich wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Przemoc ta przybiera wiele form, w tym przemoc fizyczną, seksualną lub psychiczną, a także przemoc ekonomiczną i wyzysk.

Problem ten jest w dużej mierze niezgłaszany ze względu na bezkarność, milczenie, piętno i wstyd, które go otaczają.

O przemocy wobec kobiet mówimy coraz więcej, ale jak pokazują statystyki cały czas za mało.

Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet:

  • 25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów.
  • 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci
  • Przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw.
  • Obliczono, że kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia 
  • Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów – mężczyzn
  • Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej.
  • Nastolatki które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się.
  • Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen. W czasie konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako instrument czystek etnicznych i broń wojenna (gwałty, przymusowe ciąże, wykorzystywanie seksualne)
  • Kobiety należące do mniejszości – etnicznych i narodowych, uchodźczynie, kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ubogie, nieheteroseksualne są wyjątkowo narażone na przemoc.
  • Przemoc mężczyzn wobec kobiet wydarza się niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wieku i religii.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet rozpoczyna akcję 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Od 25 listopada do 10 grudnia na całym świecie będą prowadzone różne kampanie dotyczące zwalczania przemocy i dyskryminacji. W szesnastodniowe obchody wchodzi między innymi Światowy Dzień Aids i Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Na 10 grudnia przypada zaś kulminacyjne wydarzenie, czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone