Niebieska Karta

Opublikowano: 16 marca, 2021

Niebieska Karta jest to procedura, która może zostać zainicjowana nie tylko przez Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szpital, Szkołę, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ale również przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Dotyczy ona członków rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie. Co ważne, założenie Niebieskiej Karty nie jest równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego, ale w przypadku gdy ofiara zdecyduje się złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

⛔️Procedura "Niebieskie Karty" (NK)

▪️ Procedura „Niebieskie Karty” (NK) to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

⛔️ Jak działa procedura Niebieskie Karty?

▪️ Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” (NK-A) przez przedstawiciela policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia lub gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Katalog podmiotów uprawnionych do zainicjowania procedury NK jest zamknięty.

Co do samego przebiegu procedury Niebieskie Karty, jest ona podzielona na 6 etapów, które następują kolejno po sobie:

1.Wszczęcie procedury.

2.Opracowanie indywidualnego planu pomocy.

3.Oddziaływanie na sprawcę przemocy.

4.Realizacja indywidualnego planu pomocy.

5.Ewentualne zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury „Niebieskie Karty”.

6.Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”.

⛔️ Niebieska Karta zawiera informacje o aktach przemocy w rodzinach. To bardzo ważny instrument do ochrony wszystkich tych, którzy doświadczają takich problemów w swoich domach.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone