Oferta pracy dla psychologa w OIK!

Opublikowano: 22 listopada, 2021

Oferta pracy dla psychologa w OIK:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza wszystkie osoby, które są zainteresowane  pracą na stanowisku psychologa do złożenia dokumentów aplikacyjnych.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo w wymiarze 1/4 etatu, z możliwością podjęcia pracy od 15 grudnia 2021r.

Wymogi formalne dla kandydatów:

Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku: psychologia (mile widziane ukończone studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej lub udokumentowane szkolenia z obszaru interwencji kryzysowej w wymiarze min. 120 godz.)

Warunki pracy:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest placówką czynną pn.-pt. w godzinach 7:30 – 19:30.

Ośrodek oferuje ciekawą, wszechstronnie rozwijającą zawodowo pracę                                                w wykwalifikowanym zespole, możliwość konsultacji i wymiany doświadczeń z innymi członkami zespołu, szkolenia oraz superwizje. Praca w Ośrodku umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie interwencji kryzysowej i pokrewnych dziedzin pomocy psychologicznej. Zatrudnienie w Ośrodku umożliwia realizację działań na rzecz klientów Ośrodka obejmującego rozszerzony zakres pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych przemocą i doświadczających przemocy.

Do obowiązków psychologa zatrudnionego w OIK należy:

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego w siedzibie Ośrodka, a także realizacja interwencji w terenie w sytuacjach kryzysowych (wypadki, samobójstwa, katastrofy itp.),
 • prowadzenie działań terapeutycznych w zależności od rozpoznawalnych potrzeb,
 • zapewnienie specjalistycznego wsparcia oraz bezpieczeństwa osobom przebywającym w hostelu,
 • współpraca z innymi placówkami i instytucjami na rzecz pomocy klientom Ośrodka,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z klientem,
 • uczestniczenie w spotkaniach skierowanych postanowieniem sądu,
 • udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.

Dodatkowe wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa min. 2 lata  
 • Umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, logistycznym i ekonomicznym, zdyscyplinowanie, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, nastawienie na własny rozwój, wysoka kultura osobista, odporność na stres, umiejętność współpracy.

Zapewniamy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy na zastępstwo,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
 • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku psychologia,
 • kopie certyfikatów lub zaświadczeń uzyskanych w ramach szkoleń z obszaru interwencji kryzysowe i pomocy społecznej,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).„

Szczegółowe informacje w sprawie rekrutacji można uzyskać w dni robocze pod nr tel. 84 686 41 82, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Składanie dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać pocztą w terminie do 10 grudnia 2022 r. w sekretariacie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ul. Wira Bartoszewskiego 10, w godzinach 7.30 – 15.30 lub mailowo: oik.bilgoraj@gmail.com.

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone