Realizacja zajęć profilaktycznych kierowanych do Szkół z terenu Powiatu Biłgorajskiego

Opublikowano: 28 grudnia, 2022

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego stajemy przed szeregiem nowych wyzwań, ale i trudności będących konsekwencją wydarzeń ostatnich społecznych zjawisk, które wpłynęły nie tylko na zmianę mentalności, ale i zaburzenie poczucia bezpieczeństwa w domach polskich rodzin. Troska o uczniów powoduje, że jako instytucja zobowiązana do przeciwdziałania przemocy w rodzinie angażujemy siły, środki i zasoby, aby umożliwić uzyskanie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie pragniemy skierować uwagę na szczególną grupę osób potrzebujących wsparcia, jaką są dzieci zagrożone i dotknięte problemem  izolacji społecznej, przemocą domową, agresją, zagrożeniem wynikającym z uzależnienia od Internetu oraz zagrożeniem negatywnymi treściami na jakie dzieci mogą trafiać w wyniku korzystania z urządzeń multimedialnych. To wszystko może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży oraz zagrożone poczucie bezpieczeństwa, co może wpłynąć na zaburzony etap rozwoju społeczności szkolnej.

Niepewność, co do bliższej i dalszej przyszłości mogą powodować napięcia i mogą skutkować tendencją do agresywnego zachowania. To z kolei wiąże się ze wzmocnieniem braku poczucia bezpieczeństwa, w szczególności wśród dzieci. Jako instytucja zobowiązana do działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej apelujemy, aby szkoły w podejmowanych działaniach kładły jeszcze większy nacisk na profilaktykę wobec zachowań niepożądanych społecznie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza Szkoły na terenie Powiatu Biłgorajskiego do współpracy celem realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone stacjonarnie jak również w formie zajęć online. Niezbędną dla Ośrodka jest inicjatywa wychowawcy danej klasy aby móc nawiązać kontakt, zaplanować zajęcia oraz dostosować treści zajęć do tematyki oraz wieku i potrzeb dzieci i młodzieży.  

Proponowana tematyka zajęć edukacyjnych to:

  1. KONFLIKTY RÓWIEŚNICZE - geneza, sposoby ich rozwiązywania, profilaktyka,
  2. MEDIACJE szkolne jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów uczniowskich,
  3. Efektywna KOMUNIKACJA w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich. 

Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny celem ustalenia terminu oraz tematyki zajęć.

Zapraszamy do kontaktu !

Podobne posty

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej

Nie obawiaj się prosić o pomoc !

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone