Spotkanie z rodzicami oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym.

Opublikowano: 28 maja, 2024

W dniu 27 maja 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym zrealizowaliśmy spotkanie dla uczniów i ich rodziców. Spotkanie było poświęcone tematyce współpracy na poziomie rodzic - nauczyciel w celu uzyskania jak najlepszych efektów wychowawczych, rodzice mieli również okazję do zapoznania się z ofertą pomocową OIK w Biłgoraju.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie i wsparcie dziecka we wszystkich obszarach jego życia. Oto kilka powodów, dlaczego ta współpraca jest istotna:

  1. Wspólny cel wspierania rozwoju ucznia - rodzice i nauczyciele mają wspólny cel, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w życie oraz wsparcie go w osiągnięciu sukcesu w nauce i innych dziedzinach.
  2. Lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości ucznia - dzięki współpracy nauczycieli z rodzicami lepiej poznają oni potrzeby i możliwości każdego ucznia, co pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka.
  3. Kontrola postępów i zachowań ucznia - dzięki współpracy z rodzicami nauczyciele mogą lepiej kontrolować postępy oraz zachowania uczniów, co pozwala na szybsze reagowanie na problemy i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.
  4. Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami - współpraca z rodzicami pozwala nauczycielom lepiej zrozumieć przyczyny trudności ucznia i wspólnie z rodzicami opracować strategie, które pomogą dziecku radzić sobie z problemami.
  5. Budowanie zaufania i pozytywnych relacji - współpraca nauczycieli z rodzicami buduje zaufanie i pozytywne relacje między wszystkimi stronami, co pozytywnie wpływa na atmosferę w szkole i nauczanie.

Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice aktywnie współpracowali, komunikowali się ze sobą oraz dzielili się informacjami i doświadczeniami w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia i rozwoju dla każdego ucznia.

Wspólnie z rodzicami i ich pociechami rozmawialiśmy o tym jak ważne jest to, co dzieci słyszą w domu, jak sposób komunikacji w relacji rodzic-dziecko wpływa na ich rozwój i wychowanie oraz późniejsze relacje rówieśnicze. Wspólnie zastanawialiśmy się jak środowisko rodzinne kształtuje dzieci i młodzież w społeczności uczniowskiej.

Bo wszyscy razem - i rodzice i nauczyciele i instytucje wspierające/pomocowe mamy ten sam cel, aby dzieci czuły się w szkołach bezpiecznie, komfortowo oraz nabywały pozytywne nawyki społeczne, w końcu to od nich będzie zależała teraźniejszość za kilka lat, kiedy wejdą w dorosłość.

Spotkanie zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie !

Podobne posty

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej

Nie obawiaj się prosić o pomoc !

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone