Szkolenie "Komunikacja bez przemocy"

Opublikowano: 17 sierpnia, 2022

Serdecznie zapraszamy pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych instytucji pomocowych do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu dotyczącym aspektów z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich oraz edukacji w zakresie kwestii prawnych. Szkolenie jest kierowane do pracowników pracujących na bazie sytuacji kryzysowych oraz pomocowych instytucjach państwowych.

Celem szkolenia w I panelu jest podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie wiedzy dotyczących metod zarządzania konfliktami, skutecznego ich rozwiązywania, diagnozy konfliktu i oceny szans oraz drogi do jego rozwiązania. Wiedza ta jest niezbędna dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja sytuacji konfliktowych udaremnia plan pracy. Zasadniczą intencją panelu jest wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą zrozumieć istotę konfliktu i jego dynamikę. Uczestnicy zdobędą umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów, a także praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spornych.

Celem II panelu jest podniesienie poziomu świadomości i umiejętności w zakresie asertywnej komunikacji oraz kompetencji miękkich służących efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami pomocy społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o asertywnej komunikacji, poznają jej podstawowe zasady oraz możliwości jej zastosowania w sferze zawodowej i osobistej; rozwiną umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywania komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych w zespole i w relacji pomagania.

Celem III panelu jest podniesienie wiedzy z zakresie przepisów prawa obowiązującego w zakresie praw i obowiązków osób zarówno doświadczających przemocy domowej jak i osób świadczących zawodową i specjalistyczną pomoc w przypadku występowania przemocy domowej. 

Zapisy na szkolenie prosimy przesyłać na adres: szkolenie.oikbilgoraj@gmail.com do dnia 05 września 2022 roku. W zgłoszeniu prosimy o wpisanie następujących danych: imię i nazwisko, miejsce pracy oraz stanowisko, gmina, numer kontaktowy.

Liczba miejsc ograniczona.

 Zapraszamy do zapisów!

Podobne posty

Grupa wsparcia dla kobiet - zapraszamy do zapisów !

Opublikowano: 11 kwietnia, 2024
Czytaj więcej

Życzenia Wielkanocne 2024 rok.

Opublikowano: 28 marca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone