Szkolenie pt. „Komunikacja bez przemocy. Jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?”

Opublikowano: 14 września, 2022

W dniu 13 września 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej szkolenie, pt. „Komunikacja bez przemocy. Jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak mówić, aby zostać wysłuchanym?”.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy z 16 placówek pomocy społecznej z terenu powiatu biłgorajskiego. Uczestnikami spotkania byli pracownicy socjalni, asystenci rodziny, funkcjonariusze policji czy wychowawcy wioski dziecięcej.

Przekazywana wiedza miała być wsparciem dla osób pracujących na bazie sytuacji interwencyjnych oraz kryzysowych, gdzie niejednokrotnie eskalacja konfliktów udaremnia plan pracy.

Celem szkolenia było:

 • przybliżenie aspektów z zakresu wzmacniania kompetencji miękkich,
 • wykorzystanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania konfliktów w obliczu sporów w środowisku klienta pomocy społecznej,
 • podniesienie poziomu umiejętności uczestników w zakresie wiedzy dotyczącej metod zarządzania konfliktami oraz skutecznego ich rozwiązywania,
 • diagnozy konfliktu i oceny szans oraz drogi do jego rozwiązania,
 • zdobycie umiejętność autodiagnozy własnego stylu rozwiązywania konfliktów,
 • nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spornych,
 • utrwalenie asertywnej komunikacji służącej efektywnemu działaniu w relacjach ze współpracownikami i klientami pomocy społecznej,
 • rozwinięcie umiejętności budowania relacji interpersonalnych w oparciu o asertywny sposób porozumiewania się oraz wykorzystywanie procesu komunikacji w trudnych sytuacjach zawodowych w zespole i w relacji pomagania,
 • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
 • edukacja w zakresie kwestii prawnych.

Szkolenie miało charakter zarówno teoretyczny jak i ćwiczeniowy co miało za zadanie nie tylko utrwalić w teorii powyższe zagadnienia, ale również praktycznie je "poczuć.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i aktywny udział w szkoleniu!

Program szkolenia:

 1. „Zastosowanie negocjacji i mediacji w pomocy społecznej – ujęcie w aspekcie interwencji kryzysowej ” – p.o. dyrektora OIK, mediator sądowy Ilona Dzido
 2. „Asertywna komunikacja z trudnym, niezmotywowanym klientem z uwzględnieniem zasad komunikacji w pracy socjalnej” – Agnieszka Woźniak
 3. „Umiejętności i techniki dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort psychiczny w kontakcie z trudnym klientem. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.” - Agnieszka Woźniak
 4. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, regulacje prawne, prawa osoby doświadczającej przemocy oraz ochrona pracownika pracującego z przemocą – wybrane zagadnienia.” – radca prawny Ireneusz Bulicz

Podobne posty

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOTERAPEUTY UZALEŻNIEŃ w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Opublikowano: 15 lipca, 2024
Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone