V Spotkanie Męskiej Grupy Wsparcia

Zapraszamy na kolejne spotkanie Grupy, które odbędzie się już w przyszły piątek, tj. 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 18:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju przy ul. "Wira" Bartoszewskiego 10.

Grupa Terapeutyczna jest prowadzona przez psychologa Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju Pana Michała Lembryka, a więc będzie od początku do końca tworzona przez mężczyzn dla mężczyzn i o mężczyznach. Ideą jej powstania jest umożliwienie męskiej części mieszkańców powiatu biłgorajskiego podzielenia się tym, z czym się uczestnik zmaga, żeby móc w męskim gronie wyrzucić z siebie co utrudnia swobodne funkcjonowanie, co przeszkadza w relacjach z innymi ludźmi, z czym uczestnik boryka się wśród życia rodzinnego. Będzie to odbywać się wśród ludzi, którzy mogą wysłuchać, przyjąć z akceptacją i wyrozumiałością – ma być to forma wsparcia przez słuchanie, zrozumienie i dzielenie się własnymi doświadczeniami oraz przemyśleniami.

Co się dzieje na grupie?

💁‍♂️ Utrzymujemy regularny kontakt - to stąd cykliczne spotkania, które mają zbudować zaufanie i komfort wśród uczestników.

💁‍♂️ Słuchamy siebie uważnie - psycholog jest po to, aby koordynować spotkanie, wyjaśniać psychologiczne aspekty, zachowania, mechanizmy, etc.

💁‍♂️ Dajemy sobie czas - niektórzy z nas potrzebują czasu więcej niż inni, aby zacząć cokolwiek mówić o sobie. Każdy z nas jest przecież inny.

💁‍♂️ Wspieramy się wzajemnie i pomagamy - proszenie o pomoc jest oznaką siły i świadomości, a nie słabości.

💁‍♂️ Korzystamy z wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń innych uczestników, co zwiększa szansę na skuteczne rozwiązanie swojego problemu czy przetrwanie trudności.

❗️ WAŻNE INFORMACJE:

👉 Grupa kierowana jest do mężczyzn od 18go roku życia.

👉 Uczestniczyć w Grupie możesz zupełnie anonimowo, nie wymagamy żadnych danych osobowych.

👉 Uczestnictwo w Grupie jest bezpłatne.

👉 Grupa ma charakter otwarty, możesz do niej dołączyć w całym okresie jej trwania.

👉 Spotkania Grupy będą odbywały się przez cały rok.

Zapraszamy Cię do przystąpienia do Grupy kiedy chcesz i na ile potrzebujesz.

Do zobaczenia !

Zapraszamy na IV spotkanie Męskiej Grupy Wsparcia.

Już 17 marca 2023 r. o godzinie 18:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju przy ul. "Wira" Bartoszewskiego 10 odbędzie się IV spotkanie "Męskiej Grupy (po)Mocy".

Spotkania mają charakter różnorodny, na które będziemy również cyklicznie zapraszali gości z zewnątrz takich jak:

- funkcjonariuszy publicznego;

- terapeutę;

- specjalistę od uzależnień;

- seksuologa;

- mediatora;

- prawnika;

- pracownika socjalnego;

- członka zespołu interdyscyplinarnego, itp.

Różnorodność działań i inicjatyw będziemy uzależniali oraz dopasowywali do zapotrzebowania członków Grupy, aby wspólnie omawiać tematy problematyczne.

Niejednokrotnie kluczem do rozwiązania problemu jest wiedza, świadomość i możliwości, o których często nie wiemy, że istnieją.

Serdecznie zapraszamy !

Z jakimi problemami mężczyźni się mierzą na co dzień? Dlaczego tak niechętnie szukają pomocy?

Rozmowa Ilony Dzido w TVP Lublin na temat Męskiej Grupy Wsparcia utworzonej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Mężczyźni przez uwarunkowania społeczno-kulturowe zostali nauczeni, że liczą się siła, chłodna kalkulacja, wytrzymałe "opakowanie", plany, osiągnięcia, kariera. Wpojono nam, że to one rzekomo są wyznacznikiem męskości, skuteczności, efektywności, zaradności. Na drugi plan zepchnięte zostały uczucia, emocje czy samopoczucie, dlatego brak kontaktu z własnymi emocjami jest dzisiaj największym problemem mężczyzn. Nie wiedząc, co przeżywają, poddają się tym nieuświadomionym, nierozpoznanym emocjom, zamiast nimi kierować. Pojawia się lęk, zagubienie, rozdarcie, strach, obawa, frustracja, zrezygnowanie, depresja ...  Ten brak kontaktu z własnymi emocjami jest dzisiaj największym problemem, bo każdy coś przeżywa, ale kiedy nie wie czym są te nieuświadomione, nierozpoznane emocje, to wówczas (zwłaszcza te negatywne emocje) zaczynają kierować nim, a nie on nimi. To może rodzić zagubienie i rozdarcie.

MĘSKA GRUPA (po)MOCY realizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju na kanwie powiatu biłgorajskiego ma charakter PILOTAŻOWY, nagłaśniamy akcję i taką formę wsparcia, ponieważ może ona mieć znaczenie kamienia milowego w perspektywie zmiany mentalności społeczeństwa.

Zgodnie z najnowszymi danymi Komendy Głównej Policji w 2021 roku życie odebrało sobie aż 5201 osób, na drogach zginęło ich 2212. Czyli w Polsce z powodu samobójstw ginie rocznie ponad 2 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Statystyka potrafi być myląca. O ile dane o śmiertelności na drogach są łatwiejsze do selekcjonowania, tak w wypadku samobójstw jest to o wiele bardziej skomplikowane. Możemy więc dość swobodnie założyć, że w Polsce każdego dnia ubiegłego roku odbyło się 15 udanych prób samobójczych.

Mężczyźni odbierają sobie życie radykalnie częściej niż kobiety

Warto poświęcić chwilę uwagi zagadnieniu bezprecedensowej dysproporcji zjawiska samobójstwa wśród płci. 85% samobójstw w Polsce w 2021 roku dokonali mężczyźni (4413 przypadków).

Z czego wynika tak duża różnica? Przede wszystkim z uwarunkowań kulturowo-psychologicznych, z kultury wymagającej od mężczyzn więcej niż od kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o zarabianie i karierę, a także z ciągłej potrzeby udowadniania męskości, gdyż, jak wynika z wyżej przytoczonych badań, na takie miano trzeba sobie zasłużyć.

Już od najmłodszych lat chłopcom stawia się wymagania, że muszą być silni, nie mogą pokazywać słabości ani za bardzo uzewnętrzniać się emocjonalnie. Bardzo łatwo jest podważyć ich męskość, przypisując im cechy kobiece, nazywając „maminsynkiem” lub w momencie uderzenia przez kolegę atakując słowami: „przestań się mazać, bijesz się jak baba”. Dzisiejszy 30-40-latek jako chłopiec był uczony, że nie warto wczuwać się w ciało. Często taki mężczyzna ma poczucie, że wpojone przekonania z dzieciństwa, które otrzymał w domu od rodziców, już nie jest aktualne i nie działa w dzisiejszym świecie. Bo najczęściej dostawał przekaz: masz być sprawny, lepszy od innych, silny, nie okazuj słabości, bo inni to wykorzystają. Masz nie płakać, działać... 

W dorosłym życiu nie mniej ważną przyczyną autodestrukcji wśród płci męskiej jest rola społeczna – głowy rodziny – dlatego w momencie utraty stałego zatrudnienia, a tym samym źródła dochodów, w życiu mężczyzn pojawia się pustka. Inaczej niż kobiety, które bardziej angażują się w relacje społeczne, mężczyźni odczuwają brak sensu istnienia z powodu niespełnienia swojej podstawowej roli. Łatwiej wtedy popadają w depresję, jej objawami są przeważnie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazard. Mężczyźni nie potrafią radzić sobie z trudnościami, bo wiedzą, że obecne czasy na piedestale stawiają indywidualny sukces, a porażki negatywnie wpływają na odbiór społeczny.

Kolejnym aspektem, już nieco bardziej pragmatycznym, jest wyższy współczynnik skuteczności. Kobiety mimo znacznie częstszej zapadalności na depresję i większej skłonności do zachowań suicydalnych wybierają takie metody odejścia, które dają szansę na uratowanie. Szybko wykryte przedawkowanie leków pozwala na odwrócenie zabójczych skutków, natomiast konsekwencje postrzelenia, powieszenia lub skoku z wysokości są nieodwracalne.

To właśnie informacja jest szczególnie ważna, ponieważ sposób przekazu medialnego może doprowadzić do tzw. efektu Wertera, który pobudza do podjęcia aktu autodestrukcji na zasadzie naśladownictwa sławnych postaci, celebrytów, którzy postanowili zakończyć swoje życie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na każde skuteczne odebranie sobie życia przypada 10–15 prób samobójczych, (w grupie osób młodych szacunki wskazują nawet 100 prób) to jeszcze bardziej klaruje się gigantyczna skala tego problemu. Skala, która w dalszym ciągu nie daje pełnego obrazu i zaniża stan faktyczny. Bierze się to stąd, że tego rodzaju śmierć jest ciągle w Polsce tematem tabu i często na prośbę rodziny klasyfikuje się tego typu przypadki pod inną kategorią.

Tutaj pojawia się kolejny wątek, gdyż jedna śmierć samobójcza dotyka cierpieniem mniej więcej 20 osób z najbliższego otoczenia. Ten ból klasyfikuje się jako traumę – przeżycie o zupełnie odmiennej specyfice niż żałoba w wyniku innego rodzaju straty.

Samobójstwo jest aktem celowego i dobrowolnego odebrania sobie życia. Poprzedzają je myśli samobójcze, będące następstwem wielu czynników zidentyfikowanych przez suicydologię. To między innymi choroby psychiczne (1068 przypadków w 2021 roku według danych KGP), trudne sytuacje życiowe/rodzinne (241) i zawody miłosne (191).

Największą grupę stanowią powody nieustalone (3183), które w mojej opinii są często wynikiem spiętrzenia się wielu problemów. Wydaje się, że może tu chodzić np. o subiektywne poczucie niemożności poradzenia sobie np. z trudną sytuacją finansową, zawodową, rodzinną czy też problemy w relacjach wynikające z wychowywania się w dysfunkcyjnym środowisku itd. Choć część tych powodów z perspektywy osoby trzeciej stwarza pozór błahych, to dla człowieka postrzegającego siebie jako uwięzionego w ciemnym pokoju bez możliwości jego opuszczenia i bez nadziei jawią się jako nie do przezwyciężenia.

Istotny jest fakt, że przyszłe samobójstwa mogą zostać zawczasu powstrzymane. Osoby, które planują odebrać sobie życie, często o tym mówią, nie zawsze wprost, ale dają sygnały najbliższemu otoczeniu. W takim wypadku szybka reakcja może okazać się skuteczna chociażby dlatego, że większa część osób z myślami samobójczymi niekoniecznie chce umrzeć, a raczej uwolnić się od cierpienia, uciec od bólu, a nie od życia. Szczególnie dotyczy to grupy chorych na depresję. Uważne słuchanie drugiego człowieka może pomóc wyczuć, że mamy do czynienia z osobą mająca zamiar odebrać sobie życie.

Zapraszamy na II spotkanie Męskiej Grupy Wsparcia !

WAŻNE INFORMACJE:

Ruszamy z "MĘSKĄ GRUPĄ (po)MOCY" ! Zapraszamy do obejrzenia materiału zrealizowanego przez Biłgorajską Telewizję Kablową na temat nowopowstającej formy wsparcia mężczyzn w Biłgoraju.

Po zorganizowanym naborze do Męskiej Grupy Wsparcia nadszedł czas, gdy ruszamy z realizacją ! Już w ten czwartek (tj. 03 luty 2023r.) o godzinie 18:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju przy ul. "Wira" Bartoszewskiego 10 (II piętro budynku) odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne uczestników.

Przypominamy o najważniejszych informacjach:

👉 Grupa kierowana jest do mężczyzn od 18go roku życia.

👉 Uczestniczyć w Grupie możesz zupełnie anonimowo, nie wymagamy żadnych danych osobowych.

👉 Uczestnictwo w Grupie jest bezpłatne.

👉 Grupa ma charakter otwarty, możesz do niej dołączyć w całym okresie jej trwania.

👉 Termin spotkania organizacyjnego: 3 luty 2023r. godzina 18:00.

👉 Spotkania będą odbywały się cyklicznie, co dwa tygodnie przez cały rok.

Co może być tematem spotkań? W zasadzie wszystko, a zależy to od uczestników spotkań. Problemy emocjonalne, zaburzona samoakceptacja, trudności okołorozwodowe, trudności w nawiązywaniu relacji rodzinnych czy społecznych, problemy z pornografią, problemy zawodowe, praca nad komunikacją z partnerką, żoną czy dziećmi.

PRZYPOMINAMY !!!

Grupa ma charakter otwarty, a więc w trakcie jej trwania (jej realizacja zaplanowana jest na cały rok) jest możliwość dołączenia nowych uczestników.

Jakie są możliwości wsparcia z poziomu uczestnictwa grupy?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania zrealizowanego we współpracy z Biłgorajską Telewizją Kablową w Biłgoraju na temat Grupy pod linkiem:

https://www.facebook.com/btkredakcja/videos/1376381119831887

Ilona Dzido - po Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pomocniczo przekazujemy wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

🆘 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w BIŁGORAJU,

ulica Wira Bartoszewskiego 10 (piętro drugie), telefon 84 686-41-82, 797-433-719, oik.bilgoraj@gmail.com,

🆘Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 GOPS w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 88, telefon 84 688-28-64, gopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w BIŁGORAJU

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, fax 84 686-23-58, mopsbilgora@gmail.com;

🆘 Komenda Powiatowa Policji w BIŁGORAJU,

ulica Polna 1, telefon 47 8152210 lub 997 lub 112;

🆘 Prokuratura Rejonowa w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-87-60;

🆘 Sąd Rejonowy w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-28-14;

🆘 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BIŁGORAJU,

ulica Bohaterów Monte Cassino 38, telefon 84 686-69-49, 84 688-08-38, bilgorajpcpr@wp.pl,

🆘 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju,

ulica Plac Wolności 16, telefon 84 686-96-07;

🆘 Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju

ulica Lubelska 16, telefon 84 686-46-69;

🆘 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju,

ulica Dąbrowskiego 15, telefon 84 688-01-05;

🆘 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju,

ulica Kościuszki 41/43, telefon 84 686-10-66.

🆘 Młodzieżowy telefon zaufania 9288;

🆘Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj,

ulica Zielona 132, telefon 84 542-08-10 lub 84 688-09-48;

🆘GOPS Aleksandrów Drugi 380,

23-408 Aleksandrów, telefon 84 687-50-02 wew. 37, fax 84 687-50-02, gops@ealeksandrow.pl, www.gops-aleksandrow.pl;

🆘 GOPS Biszcza

Urząd Gminy 23-425 Biszcza, telefon 84 685-60-22, 685-60-23 wewnętrzny 104, gopsbiszcza@wp.pl;

🆘 MGOPS Frampol,

23-440 Frampol ulica Kościelna 29, telefon 84 685-75-04, fax 84 685-75-04, mgopsframpol@gmail.com;

🆘 GOPS Goraj,

23-450 Goraj ulica Bednarska 1, telefon 84 685-80-09, 84-685-80-08, fax 84 685-81-18, gops_gora@pro.onet.pl;

🆘 MOPS Józefów,

23-460 Józefów ulica Krótka 6, telefon 84 687-83-98, mops.jozefow@op.pl;

🆘 GOPS Księżpol,

23-415 Księżpol ulica Biłgorajska 12, telefon 84687-74-34, gops@ksiezpol.pl;

🆘 GOPS Łukowa,

23-412 Łukowa 51, telefon 84-687-40-82, fax 84 687-40-82,gops@lukowa.pl, lukowa.naszops.pl;

🆘 GOPS Obsza,

23-413 Obsza 36, telefon 84-689-10-02, fax 84 627-34-09, gopsobsza@op.pl;

🆘 GOPS Potok Górny,

23-423 Potok Górny 116, telefon 84 685-25-00 wewnętrzny 33, fax 84 685-23-33, gops@potokgorny.com.pl, www.potokgorny.naszops.pl

🆘 MOPS Tarnogród,

23-420 Tarnogród ulica 22 Lipca 1, telefon 84 689-70-40, 689-71-02, fax 84 689-71-02, mops_tarnogrod@op.pl;

🆘 GOPS Tereszpol,

23-407 Tereszpol ulica Długa 234, telefon 84 687-62-60, fax 84 687 66 32, gops@tereszpol.op.pl;

🆘 GOPS Turobin,

23-465 Turobin ulica Rynek 4, telefon 84 683-34-17, fax 84 683-34-17, gops-turobin@cor.pl, strona www: gopsturobincor.pl.

🆘🆘🆘 Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!