Klub Młodego Mediatora w ZSBiO w Biłgoraju.

W dniu 07 czerwca 2023 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju realizował kolejne spotkanie Klubu Młodego Mediatora w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Grupa 24 uczniów pracowała nad aktywnym słuchaniem (ważna cecha mediatora rówieśniczego), nad komunikacją oraz nad personą mediatora szkolnego. Było mocno warsztatowo, bo pracowaliśmy nie tylko w grupach, ale również w parach co pomogło każdemu indywidualnie na kształtowanie swojego warsztatu pracy.

To było już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie KMM, gdzie uczniowie zgodnie określili, że w nowym roku szkolnym, po wakacyjnym odpoczynku wracamy do pracy nad warsztatem swoich własnych umiejętności, aby móc swoimi zasobami i wiedzą służyć społeczności szkolnej w razie powstania konfliktu rówieśniczego pomiędzy kolegami i koleżankami.

Dziękujemy młodym mediatorom za zaangażowanie i piękny, pełny zaangażowania udział w warsztatach oraz postawę godną naśladowania wśród innych uczniów.

Do zobaczenia Kochani Mediatorzy w przyszłym roku szkolnym !

"Szacunek i Tolerancja" pod takim hasłem Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju na zaproszenie Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju zrealizował spotkanie z uczniami.

W dniu 31 maja 2023 r. mieliśmy przyjemność spotkania się z uczniami na okoliczność porozmawiania z uczniami o szacunku i tolerancji, które wpisują się w pożądane oraz propagowane postawy przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej.

Rozmawialiśmy o:

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, dlaczego pomoc psychologiczna jest tak ważna w trudnościach, jak rozwiązywać konflikty, które są wynikiem braku tolerancji i szacunku oraz

Spotkaniu towarzyszyły zabawy, które pomagały zrozumieć uczniom ich odmienność na zasadzie wyznawanego poglądu :

"każdy inny, wszyscy równi"

Tolerancja i nietolerancja to terminy, które dziecko powinno poznać, zanim przekroczy próg szkoły. Brak akceptacji w szkole to poważny problem, z którym niestety nadal dziecko może się spotkać w szkolnych murach i na podwórku.

Uczeń, który pierwszy raz styka się z czymkolwiek, czego nie zna, może nie wiedzieć, jak powinien zareagować. Towarzyszyć temu mogą emocje, których możemy nie dostrzec na pierwszy rzut oka, dlatego tak ważna jest rozmowa. 

 Tolerancja polega na szacunku wobec innych, zatem termin tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem poglądów, pochodzenia, opinii, upodobań itd. Innymi słowy tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, którzy maja odmienny styl życia od naszego.

Przykładowymi formami dla „Tolerancji” są:

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie !

Spotkanie profilaktyczne zrealizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu.

Dnia 29 maja 2023 roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu mieliśmy przyjemność odwiedzić uczniów i zrealizować spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej oraz omówić ideę powstawania Klubów Młodego Mediatora.

196 uczniów z klas I-VIII wzięło udział w spotkaniu, na którym przekonywaliśmy dlaczego warto rozwiązywać konflikty, dlaczego efektywna komunikacja jest w naszym życiu aż tak ważna oraz rozmawialiśmy o wielu innych, równie ważnych sprawach z życia szkolnego.

Do coraz więcej uczniów udaje nam się docierać i przekonywać, że mediacja jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie relacji rówieśniczych.

Na wstępie wyjaśnialiśmy czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w jakich sytuacjach się do niego można zgłosić oraz jaką pomoc można tam uzyskać. Podczas spotkania dzieci oraz młodzież poznali sposoby efektywnej komunikacji, dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach konfliktów rówieśniczych oraz jak je rozwiązywać.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie !

KONFERENCJA DOTYCZĄCA ZJAWISKA FAS/FASD

W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się konferencja dotycząca zjawiska FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego. Konferencja odbyła się w Starostwie Powiatowym, a organizatorem szkolenia był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, której przedstawicielem i prelegentem była dr Justyna Syroka.

Około 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Wioski Dziecięcej, kadra pedagogiczna szkół podstawowych i ponadpodstawowych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, asystenci rodziny i inne służby działające w obszarze pomocy rodzinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu FAS, które poprowadziła Pani dr Justyna Syroka z Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD.

FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy, jest to zespół wad i nieprawidłowości rozwoju pojawiające się u dziecka w okresie płodowym a później u noworodka, dziecka i dorosłego. Pojawia się na skutek spożywania alkoholu przez kobiety w czasie ciąży. To choroba nieuleczalna, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Należy wskazać, że szkolenie miało zwrócić uwagę na zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FAS (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu) oraz ich opiekunów poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD. Zadanie to realizowane jest w szczególności poprzez:

a)  Wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FAS/FASD.

b) Prowadzenie konsultacji i praca z indywidualnym dzieckiem z zespołem FAS/FASD, w tym instruktaż rodziców/opiekunów w zakresie pracy z podopiecznym w domu.

c)  Prowadzenie indywidualnych spotkań psychoedukacyjnych rodziców/opiekunów i umożliwienie im udziału w grupach wsparcia.

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD utworzony przy ROPS w Lublinie, jest jednostką samorządową o charakterze wojewódzkim. W Punkcie zatrudnieni zostali specjaliści, którzy tworzą Zespół diagnostyczny, który wykonuje kompleksową i bezpłatną diagnozę, w zakresie Alkoholowego Zespołu Płodowego.

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka?

Oferta Punktu przeznaczona jest do mieszkańców województwa lubelskiego. Zainteresowane osoby mogą skorzystać z kompleksowej oferty pomocy dla dzieci z FAS/FASD oraz ich opiekunów, która obejmuje diagnozę oraz specjalistyczną pomoc: medyczną, pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną. Z diagnozy mogą korzystać dzieci i młodzieży ucząca się (do 24 r.ż.) z rodzin biologicznych, adopcyjnych, lub dzieci będące pod opieką pieczy zastępczej rodzinnej lub instytucjonalnej. Do Punktu mogą dodatkowo być zgłaszane dzieci, które znajdują się pod opieką Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie. Ponadto dla rodziców lub opiekunów, wychowawców oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych będących pod opieką OA w Lublinie możliwe jest skorzystanie z pomocy psychologicznej polegającej na poradnictwie, psychoedukacji, grupie wsparcia, treningu pracy z dzieckiem.


Zapraszamy do obejrzenia relacji ze szkolenia:

https://www.facebook.com/btkredakcja/videos/1188174381868164

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ROPS:

Spotkanie profilaktyczne z uczniami w Szkole Podstawowej Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim.

W dniu 08 maja 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Różańcu Drugim kontynuowaliśmy realizację kampanii wdrażania kompetencji mediacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom tematyki związanej z komunikacją, konfliktami szkolnymi oraz sposobami rozwiązywania ich za pomocą mediacji.

Uczniowie zapoznali się z tematyką mediacji szkolnych, zasadami mediacyjnymi oraz konfliktami szkolnymi, które mogą być mediowane. Zaprezentowane zostały uczniom zasady tworzenia Szkolnego Klubu Mediatora oraz jego podstawowe działania wskazując, jak ważny jest wzajemny dialog i porozumienie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie zostało zrealizowane dla klas IV- VIII Szkoły Podstawowej.

Dziękujemy za udział Szkoły w ważnym dla nas procesie edukowania najmłodszych i zachęcania do przyjmowania postaw otwartości do rozmowy, porozumienia i komunikacji.

Wiadomo, ze czym skorupka za młodu nasiąknie...

Zapraszamy pozostałe szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do kontaktu i współpracy !

Spotkanie profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Tereszpolu-Zaorenda.

25 kwietna 2023 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Tereszpolu-Zaorenda zrealizowaliśmy zajęcia profilaktyczna z zakresu efektywnej komunikacji wśród dzieci i młodzieży oraz w zamiarze podjętym przez szkołę do założenia Szkolnego Klubu Mediatora.

W spotkaniu wzięły udział klasy IV-VIII szkoły podstawowej, gdzie została przedstawiona tematyka konfliktów szkolnych i rówieśniczych. Omówiliśmy również działalność i funkcjonowanie Szkolnego Klubu Mediatora.

Przyszli mediatorzy szkolni podczas spotkania pogłębiali swoją wiedzę w zakresie:

- analizy struktury konfliktu,

- diagnozy potencjalnych zagrożeń wynikające z sytuacji spornych pomiędzy rówieśnikami,

- edukacji co do alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

- psychologicznych uwarunkowań konfliktów,

- przeciwdziałania agresji szkolnej,

- wzajemnego wsparcia rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych,

Uczniowie już wiedzą, że konflikty są nieuniknione, ale można rozwiązywać je w konstruktywny i polubowny sposób.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole jest priorytetowym celem Klubu co przez tego typu działania mają na celu stworzenie społeczności szkolnej jako bardziej przyjaznej, tolerancyjnej i bezpieczniejszej.

Kampania Klubu Młodego Mediatora w szkołach powiatu biłgorajskiego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest w trakcie realizowania kampanii społecznej wdrażającej do szkół Klub Młodego Mediatora. Zapraszamy szkoły zainteresowane współpracą !

  • Na czym polega kampania prowadzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotycząca tworzenia Klubów Młodego Mediatora w szkołach ?
  • Czemu ma służyć powstanie Klubu w szkole?
  • Jakie wartości chcemy utrwalać wśród uczniów ?

Te i garść innych informacji wyjaśniamy w załączonym wywiadzie. Zapraszamy i zachęcamy do odsłuchania.

https://www.facebook.com/osrodekinterwencji.kryzysowej.35/videos/558291083079872

Posiadanie i posługiwanie się umiejętnościami komunikacyjnymi jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, do pełnienia, coraz to nowszych i bardziej złożonych ról społecznych jakich wymaga od nas świat. Technologie, które przytłaczają dzieci i młodzież niestety nie sprzyjają nauce komunikacji i kontaktom interpersonalnym, gdzie zaangażowane są nie tylko słowa, ale i emocje.

Przyjmując założenie, że proces edukacyjny jest ciągiem kontaktów interpersonalnych, wzajemnych oczekiwań, interakcji, dążeń do wyrażania siebie poprzez różnorodne procesy komunikacyjne, można stwierdzić, że w edukacji komunikowanie się jest jednym z najważniejszych czynników rozstrzygających o jej przebiegu i jakości tego procesu.

Stąd właśnie została zainicjowana kampania społeczna dotycząca Klubów Młodego Mediatora do której serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu biłgorajskiego.

Z dumą informujemy, że w ubiegłym roku do kampanii realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotyczącej profilaktyki z zakresu przeciwdziałania konfliktom szkolnym oraz metodyki ich rozwiązywania za pomocą mediacji przystąpiły następujące szkoły:

⭐️ Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ I LO im. ONZ w Biłgoraju

⭐️ Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Biłgoraju

⭐️ Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa we Frampolu

⭐️ Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

⭐️ Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej

⭐️ Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie

⭐️ Szkoła Podstawowa w Gromadzie

W związku z kontynuacją zajęć profilaktycznych w 2023 roku dotyczących idei mediacji zachęcamy i zapraszamy do współpracy szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do wdrażania w swoich placówkach zajęć z zakresu komunikacji, przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej oraz edukacji w aspekcie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja.

👉 Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

👉 Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

👉 W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny pod numerem 84 686 41 82 celem ustalenia terminu.

Wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego "Kumple przeciwko przemocy".

W dniu 17 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz wyróżnień laureatom konkursu, pt.: „Kumple przeciwko przemocy”, którego organizatorem jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Starosta Biłgorajski Andrzej Szarlip wraz z p.o. dyrektora OIK Iloną Dzido gratulowali młodym artystom trudu i kreatywności jakie włożyli w tworzenie prac plastycznych. Akcentowali jak ważna jest reakcja i wrażliwość na przemoc rówieśniczą już na etapie szkolnym oraz zachęcali do odwagi w jej przeciwdziałaniu na poziomie uczniowskim.

Już od dziś, przez cały tydzień, tj. 17-21 kwietnia zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych, które tworzą wystawę na I piętrze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, a wszystkim uczestnikom składamy raz jeszcze wielkie podziękowanie i gratulacje.

Projekt został sfinansowany w ramach otrzymanych środków od Gminy Miasta Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dzień Kobiet w Szkole Policealnej - Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju

Dnia 03 marca 2023 r. biłgorajski #Medyk zainaugurował świętowanie Dnia Kobiet, któremu miał przyjemność patronować Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Oprócz zabiegów, pokazów i porad specjalistycznych odbyły się panele dyskusyjne, a tematy były obszerne, bo dotyczyły:

✅️ Zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla kobiet.

✅️ Bezpieczeństwa w sieci podczas zakupów.

✅️ Pomocy instytucjonalnej dla kobietom.

✅️ Przemocy domowej, jej zapobieganie oraz dostępnych formach wsparcia.

✅️ Komunikacji w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

✅️ Rolach kobiety we współczesnym świecie

Zdjęcia udostępniono ze źródła: bligoraj.com.pl

Z jakimi problemami mężczyźni się mierzą na co dzień? Dlaczego tak niechętnie szukają pomocy?

Rozmowa Ilony Dzido w TVP Lublin na temat Męskiej Grupy Wsparcia utworzonej przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Mężczyźni przez uwarunkowania społeczno-kulturowe zostali nauczeni, że liczą się siła, chłodna kalkulacja, wytrzymałe "opakowanie", plany, osiągnięcia, kariera. Wpojono nam, że to one rzekomo są wyznacznikiem męskości, skuteczności, efektywności, zaradności. Na drugi plan zepchnięte zostały uczucia, emocje czy samopoczucie, dlatego brak kontaktu z własnymi emocjami jest dzisiaj największym problemem mężczyzn. Nie wiedząc, co przeżywają, poddają się tym nieuświadomionym, nierozpoznanym emocjom, zamiast nimi kierować. Pojawia się lęk, zagubienie, rozdarcie, strach, obawa, frustracja, zrezygnowanie, depresja ...  Ten brak kontaktu z własnymi emocjami jest dzisiaj największym problemem, bo każdy coś przeżywa, ale kiedy nie wie czym są te nieuświadomione, nierozpoznane emocje, to wówczas (zwłaszcza te negatywne emocje) zaczynają kierować nim, a nie on nimi. To może rodzić zagubienie i rozdarcie.

MĘSKA GRUPA (po)MOCY realizowana przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju na kanwie powiatu biłgorajskiego ma charakter PILOTAŻOWY, nagłaśniamy akcję i taką formę wsparcia, ponieważ może ona mieć znaczenie kamienia milowego w perspektywie zmiany mentalności społeczeństwa.

Zgodnie z najnowszymi danymi Komendy Głównej Policji w 2021 roku życie odebrało sobie aż 5201 osób, na drogach zginęło ich 2212. Czyli w Polsce z powodu samobójstw ginie rocznie ponad 2 razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Statystyka potrafi być myląca. O ile dane o śmiertelności na drogach są łatwiejsze do selekcjonowania, tak w wypadku samobójstw jest to o wiele bardziej skomplikowane. Możemy więc dość swobodnie założyć, że w Polsce każdego dnia ubiegłego roku odbyło się 15 udanych prób samobójczych.

Mężczyźni odbierają sobie życie radykalnie częściej niż kobiety

Warto poświęcić chwilę uwagi zagadnieniu bezprecedensowej dysproporcji zjawiska samobójstwa wśród płci. 85% samobójstw w Polsce w 2021 roku dokonali mężczyźni (4413 przypadków).

Z czego wynika tak duża różnica? Przede wszystkim z uwarunkowań kulturowo-psychologicznych, z kultury wymagającej od mężczyzn więcej niż od kobiet, zwłaszcza jeśli chodzi o zarabianie i karierę, a także z ciągłej potrzeby udowadniania męskości, gdyż, jak wynika z wyżej przytoczonych badań, na takie miano trzeba sobie zasłużyć.

Już od najmłodszych lat chłopcom stawia się wymagania, że muszą być silni, nie mogą pokazywać słabości ani za bardzo uzewnętrzniać się emocjonalnie. Bardzo łatwo jest podważyć ich męskość, przypisując im cechy kobiece, nazywając „maminsynkiem” lub w momencie uderzenia przez kolegę atakując słowami: „przestań się mazać, bijesz się jak baba”. Dzisiejszy 30-40-latek jako chłopiec był uczony, że nie warto wczuwać się w ciało. Często taki mężczyzna ma poczucie, że wpojone przekonania z dzieciństwa, które otrzymał w domu od rodziców, już nie jest aktualne i nie działa w dzisiejszym świecie. Bo najczęściej dostawał przekaz: masz być sprawny, lepszy od innych, silny, nie okazuj słabości, bo inni to wykorzystają. Masz nie płakać, działać... 

W dorosłym życiu nie mniej ważną przyczyną autodestrukcji wśród płci męskiej jest rola społeczna – głowy rodziny – dlatego w momencie utraty stałego zatrudnienia, a tym samym źródła dochodów, w życiu mężczyzn pojawia się pustka. Inaczej niż kobiety, które bardziej angażują się w relacje społeczne, mężczyźni odczuwają brak sensu istnienia z powodu niespełnienia swojej podstawowej roli. Łatwiej wtedy popadają w depresję, jej objawami są przeważnie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, hazard. Mężczyźni nie potrafią radzić sobie z trudnościami, bo wiedzą, że obecne czasy na piedestale stawiają indywidualny sukces, a porażki negatywnie wpływają na odbiór społeczny.

Kolejnym aspektem, już nieco bardziej pragmatycznym, jest wyższy współczynnik skuteczności. Kobiety mimo znacznie częstszej zapadalności na depresję i większej skłonności do zachowań suicydalnych wybierają takie metody odejścia, które dają szansę na uratowanie. Szybko wykryte przedawkowanie leków pozwala na odwrócenie zabójczych skutków, natomiast konsekwencje postrzelenia, powieszenia lub skoku z wysokości są nieodwracalne.

To właśnie informacja jest szczególnie ważna, ponieważ sposób przekazu medialnego może doprowadzić do tzw. efektu Wertera, który pobudza do podjęcia aktu autodestrukcji na zasadzie naśladownictwa sławnych postaci, celebrytów, którzy postanowili zakończyć swoje życie.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na każde skuteczne odebranie sobie życia przypada 10–15 prób samobójczych, (w grupie osób młodych szacunki wskazują nawet 100 prób) to jeszcze bardziej klaruje się gigantyczna skala tego problemu. Skala, która w dalszym ciągu nie daje pełnego obrazu i zaniża stan faktyczny. Bierze się to stąd, że tego rodzaju śmierć jest ciągle w Polsce tematem tabu i często na prośbę rodziny klasyfikuje się tego typu przypadki pod inną kategorią.

Tutaj pojawia się kolejny wątek, gdyż jedna śmierć samobójcza dotyka cierpieniem mniej więcej 20 osób z najbliższego otoczenia. Ten ból klasyfikuje się jako traumę – przeżycie o zupełnie odmiennej specyfice niż żałoba w wyniku innego rodzaju straty.

Samobójstwo jest aktem celowego i dobrowolnego odebrania sobie życia. Poprzedzają je myśli samobójcze, będące następstwem wielu czynników zidentyfikowanych przez suicydologię. To między innymi choroby psychiczne (1068 przypadków w 2021 roku według danych KGP), trudne sytuacje życiowe/rodzinne (241) i zawody miłosne (191).

Największą grupę stanowią powody nieustalone (3183), które w mojej opinii są często wynikiem spiętrzenia się wielu problemów. Wydaje się, że może tu chodzić np. o subiektywne poczucie niemożności poradzenia sobie np. z trudną sytuacją finansową, zawodową, rodzinną czy też problemy w relacjach wynikające z wychowywania się w dysfunkcyjnym środowisku itd. Choć część tych powodów z perspektywy osoby trzeciej stwarza pozór błahych, to dla człowieka postrzegającego siebie jako uwięzionego w ciemnym pokoju bez możliwości jego opuszczenia i bez nadziei jawią się jako nie do przezwyciężenia.

Istotny jest fakt, że przyszłe samobójstwa mogą zostać zawczasu powstrzymane. Osoby, które planują odebrać sobie życie, często o tym mówią, nie zawsze wprost, ale dają sygnały najbliższemu otoczeniu. W takim wypadku szybka reakcja może okazać się skuteczna chociażby dlatego, że większa część osób z myślami samobójczymi niekoniecznie chce umrzeć, a raczej uwolnić się od cierpienia, uciec od bólu, a nie od życia. Szczególnie dotyczy to grupy chorych na depresję. Uważne słuchanie drugiego człowieka może pomóc wyczuć, że mamy do czynienia z osobą mająca zamiar odebrać sobie życie.