Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych - Borowina.

Razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Lipinach Górnych - Borowina, którą odwiedziliśmy 29 maja, kończymy na ten rok szkolny 2023/2024 kampanię społeczną skierowaną do dzieci i młodzieży dotyczącą przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej.

W tegorocznej kampanii realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju skupialiśmy się na tym, aby dotrzeć z przekazem do uczniów jak przemoc psychiczna pod postacią hejtu, wyśmiewania, braku szacunku i empatii odbiera dziecku godność , rozpala nienawiść , niszczy relacje i burzy bezpieczeństwo w społeczności szkolnej. Edukowaliśmy nie tylko uczniów, ale również rodziców i kadry pedagogiczne o tym, że mediacje szkolne i rówieśnicze mają niezwykłą moc burzenia murów, udrażniania relacji uczniowskich, edukowania, że każdy spór, konflikt można rozwiązać w sposób polubowny - trzeba tylko (i aż !) znaleźć właściwy kanał komunikacyjny do skłóconych stron.

Mamy na uwadze, że za każdym jednym dzieckiem stoi szereg różnych innych relacji jak na przykład uczeń - rodzic, uczeń - uczeń, uczeń - rodzeństwo, uczeń - koledzy/koleżanki z poza społeczności szkolnej i wiele innych. Realizując spotkania profilaktyczne chcemy docierać do różnorodności tych relacji, bo mamy dzięki temu nadzieję, że uczeń przełoży wartości, które chcemy przekazywać właśnie na te wszystkie relacje.

Dziękujemy serdecznie za każde zaproszenie, bo to ono warunkuje sens naszej pracy w aspekcie profilaktyki, motywuje do ulepszania merytorycznych ram tematycznych zajęć i mobilizuje nas do zaangażowania w temacie wspierania pożądanych społecznie postaw uczniowskich w szkołach. Samo tak wielkie zainteresowanie zajęciami profilaktycznymi utwierdza nas w przekonaniu, że takie zajęcia są potrzebne.

Ubolewamy nad tym, że nie zdążyliśmy odwiedzić wszystkich szkół, które zgłosiło uczestnictwo, ale z nowym rokiem szkolnym zamierzamy rozpocząć profilaktykę właśnie od tych zgłoszeń w pierwszej kolejności.

Każdy z nas zasługuje na szacunek, poszanowanie naszej godności oraz obowiązek przestrzegania stawianych przez nas granic, bez względu na różnice jakie nas dzielą, a czasem nawet popełniane błędy. Pamiętajmy, że słowa mają moc i mogą ranić bardzo głęboko pozostawiając ślady nawet na całe życie.

Spotkanie profilaktyczne zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Kochani ! Do zobaczenia w nowym roku szkolnym !

Spotkanie z rodzicami oraz uczniami Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym.

W dniu 27 maja 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Luchowie Dolnym zrealizowaliśmy spotkanie dla uczniów i ich rodziców. Spotkanie było poświęcone tematyce współpracy na poziomie rodzic - nauczyciel w celu uzyskania jak najlepszych efektów wychowawczych, rodzice mieli również okazję do zapoznania się z ofertą pomocową OIK w Biłgoraju.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na lepsze zrozumienie i wsparcie dziecka we wszystkich obszarach jego życia. Oto kilka powodów, dlaczego ta współpraca jest istotna:

  1. Wspólny cel wspierania rozwoju ucznia - rodzice i nauczyciele mają wspólny cel, jakim jest zapewnienie dziecku jak najlepszego startu w życie oraz wsparcie go w osiągnięciu sukcesu w nauce i innych dziedzinach.
  2. Lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości ucznia - dzięki współpracy nauczycieli z rodzicami lepiej poznają oni potrzeby i możliwości każdego ucznia, co pozwala na dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb dziecka.
  3. Kontrola postępów i zachowań ucznia - dzięki współpracy z rodzicami nauczyciele mogą lepiej kontrolować postępy oraz zachowania uczniów, co pozwala na szybsze reagowanie na problemy i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.
  4. Wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami - współpraca z rodzicami pozwala nauczycielom lepiej zrozumieć przyczyny trudności ucznia i wspólnie z rodzicami opracować strategie, które pomogą dziecku radzić sobie z problemami.
  5. Budowanie zaufania i pozytywnych relacji - współpraca nauczycieli z rodzicami buduje zaufanie i pozytywne relacje między wszystkimi stronami, co pozytywnie wpływa na atmosferę w szkole i nauczanie.

Dlatego ważne jest, aby nauczyciele i rodzice aktywnie współpracowali, komunikowali się ze sobą oraz dzielili się informacjami i doświadczeniami w celu zapewnienia jak najlepszego wsparcia i rozwoju dla każdego ucznia.

Wspólnie z rodzicami i ich pociechami rozmawialiśmy o tym jak ważne jest to, co dzieci słyszą w domu, jak sposób komunikacji w relacji rodzic-dziecko wpływa na ich rozwój i wychowanie oraz późniejsze relacje rówieśnicze. Wspólnie zastanawialiśmy się jak środowisko rodzinne kształtuje dzieci i młodzież w społeczności uczniowskiej.

Bo wszyscy razem - i rodzice i nauczyciele i instytucje wspierające/pomocowe mamy ten sam cel, aby dzieci czuły się w szkołach bezpiecznie, komfortowo oraz nabywały pozytywne nawyki społeczne, w końcu to od nich będzie zależała teraźniejszość za kilka lat, kiedy wejdą w dorosłość.

Spotkanie zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie !

Spotkanie profilaktycznie z uczniami w Szkole Podstawowej w Szyszkowie.

W dniu 27 maja 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Szyszkowie zrealizowaliśmy zajęcia dla uczniów klas IV - VIII. Rozmawialiśmy z uczniami o wartościach, o relacjach, o tym jak bardzo się od siebie różnimy (co jest naturalne) i o tym, że te różnorodności właśnie nas ubogacają, a nie zubażają. Rozmawialiśmy także o komunikacji, o konfliktach oraz o mediacjach rówieśniczych jako ugodowych sposobach rozwiazywania sporów.

„Uczeń przychodzi do szkoły z dwoma plecakami... w jednym ma książki i zeszyty, w drugim cały swój świat: samotność, rozwód rodziców, marzenie o sukcesie sportowym albo chorobę dziadka ... Nauczyciel (jak i każdy kolega/koleżanka) powinni zawsze o tych dwóch bagażach pamiętać.”

Dzisiaj na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Szyszkowie rozmawialiśmy z uczniami o wartościach, o relacjach, o tym jak bardzo się od siebie różnimy (co jest naturalne) i o tym, że te różnorodności właśnie nas ubogacają, a nie zubażają.

Rozmawialiśmy także o komunikacji, o konfliktach oraz o mediacjach rówieśniczych jako ugodowych sposobach rozwiazywania sporów.

Wszystko to odbywało się w ramach prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju kampanii profilaktycznej przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej oraz kształtowania właściwych postaw społecznych wśród uczniów szkół z powiatu biłgorajskiego.

Zajęcia profilaktyczne prowadziła Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, mediator sądowy Ilona Dzido.

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

W dniu 13 maja 2024 r. na zaproszenie Sz.P. w Woli Dereźniańskiej rozmawialiśmy o ważnych i istotnych tematach dotyczących tworzenia dobrej, a także bezpiecznej społeczności szkolnej. Tematy takie jak efektywna komunikacja, empatia, rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych stanowiły przedmiot zajęć profilaktycznych z uczniami.

Dziękujemy Szkołom z terenu powiatu biłgorajskiego za tak wielką otwartość współpracy i tak duży odezw na naszą kampanię przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym skierowaną do uczniów. Tylko w tym semestrze odwiedziliśmy aż 2️⃣0️⃣ szkół spotkając się z ponad 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ uczniów !

Cieszymy się, że naszymi zasobami możemy dzielić się i wspierać nauczycieli oraz rodziców w niełatwym zadaniu jakim jest kształtowanie pożądanych społecznie kompetencji wśród dzieci oraz młodzieży. I choć na ten rok szkolny mamy już zamknięte zapisy na organizację zajęć to obiecujemy, że z ich ofertą dołożymy wszelkich starań, aby wrócić do Was z początkiem nowego roku szkolnego.

Tymczasem dziękujemy Sz.P. w Woli Dereźniańskiej za zaproszenie i za to, że w dniu wczorajszym mogliśmy wspólnie rozmawiać o ważnych tematach dotyczących tworzenia dobrej i bezpiecznej społeczności szkolnej, a dziś życzymy połamania długopisów na egzaminie ósmoklasisty !

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

W dniu 7 maja 2024 r. wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Goździe Lipińskim oraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Biszczy rozmawialiśmy o tym, że komunikacja wśród dzieci i młodzieży odgrywa niezwykle istotną rolę w rozwoju osobowości, budowaniu relacji oraz uczeniu się współpracy i empatii.

Dzieci i młodzież, które potrafią efektywnie komunikować się z innymi, mają większe szanse na zdobywanie nowych przyjaźni, rozwiązywanie konfliktów i osiąganie sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Komunikacja to klucz do porozumienia i budowania harmonijnych relacji, dlatego tak ważne jest jej nauczanie i rozwijanie od najmłodszych lat.

Rozmawialiśmy także o mediacjach rówieśniczych jako alternatywnych metodach rozwiązywania konfliktów. Mediacje rówieśnicze to proces rozwiązywania konfliktów między uczniami, prowadzony przez innych uczniów (mediatorów) zamiast przez dorosłych. Mediatorzy pomagają uczniom w rozwiązaniu konfliktu poprzez komunikację, empatię i znalezienie rozwiązania, które satysfakcjonuje obie strony konfliktu. Mediacje rówieśnicze mają na celu promowanie pozytywnych relacji między uczniami, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i budowanie atmosfery szkoły opartej na szacunku i współpracy.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie !

Spotkania profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Turobinie oraz Szkole Podstawowej w Teodorówce.

W dniu 15 kwietnia 2024 r. na zaproszenie Szkół Podstawowych w Turobinie oraz Tereszpolu zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczne z zakresu efektywnej komunikacji, przeciwdziałania agresji szkolnej oraz rozwiązywania sporów za pomocą mediacji rówieśniczej.

Tematyka, która wzbudziła duże zainteresowanie nie tylko wśród kadr pedagogicznych szkół, ale również wśród samych uczniów, którzy doświadczają tych tematów na co dzień w swoich społecznościach szkolnych.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie ! ❤

Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkół Podstawowych w Bukowinie i Smólsku.

W dniu 18 marca 2024 r. na zaproszenie Szkół Podstawowych w Bukowinie i Smólsku odwiedziliśmy uczniów z klas V - VIII, z którymi rozmawialiśmy o relacjach, komunikacji, konfliktach i mediacjach rówieśniczych.

Konflikty szkolne mogą mieć różne przyczyny, takie jak: różnice osobowościowe, hierarchia wartości, w jakiej wzrastało dziecko, brak umiejętności komunikacyjnych, różne style wychowania czy też problemy wynikające ze środowiska społecznego lub rodzinnego dziecka.

Aby przeciwdziałać konfliktom w szkole, warto wprowadzić odpowiednie działania prewencyjne, takie jak:

🍀 Edukacja emocjonalna - uczenie uczniów umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

🍀 Wspieranie komunikacji - stworzenie atmosfery otwartej i wspierającej dialog między uczniami i nauczycielami.

🍀 Rozwiązanie konfliktów - zachęcanie do rozmów i negocjacji w celu rozwiązania konfliktów, zamiast stosowania agresji czy przemocy.

🍀 Mediacja - tworzenie klubu szkolnego mediatora, gdzie wyspecjalizowani uczniowie jako mediatorzy rówieśniczy pomagają w rozwiązaniu konfliktów i znalezieniu kompromisów.

🍀 Budowanie atmosfery szacunku - promowanie wzajemnego szacunku i tolerancji wobec innych, a także akceptowanie różnorodności.

Ważne jest również zwracanie uwagi na sygnały konfliktu i reagowanie na nie odpowiednio, aby zapobiec jego eskalacji. Współpraca uczniów, nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu konfliktów jest kluczowa dla utrzymania zdrowej atmosfery w szkole.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie !

Relacja ze spektaklu "TRYPTYK - OBRAZY O KOBIECOŚCI", który został zorganizowany przez Biłgorajską Radę Kobiet wraz z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

W dniu 10 marca 2024 r. z okazji obchodów Dnia Kobiet zrealizowany został projekt pod nazwą "Kobiety Kobietom", gdzie odbyła się inscenizacja wydarzenia pt. „Tryptyk - obrazy o kobiecości” w reżyserii Anny Obszańskiej.

Scenariusz spektaklu miał na celu zwrócenie uwagi i podniesienie świadomości społeczeństwa na problemy i kryzysy dotykające kobiety w różnych sferach życia, w różnym wieku i na różnym etapie życia.

Swym patronatem wydarzenie objęli Powiat Biłgorajski oraz Miasto Biłgoraj za co z całego serce dziękujemy !

Projekt sfinansowany został ze środków pozyskanych przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Lubelskiej w ramach konkursu „Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu edycja 2022-2024”, z programu „Korpus Solidarności- Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.

Dziękujemy serdecznie za tak liczną obecność - bilety zostały wyprzedane w pełnym nakładzie ! Tym bardziej nas to cieszy, gdyż całość zebranych środków została przeznaczona na cel charytatywny związany ze wsparciem kobiet w kryzysie i będących pod opieką OIK w Biłgoraju.

Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Potoku Górnym i Księżpolu.

Dnia 06 marca odwiedziliśmy dwie sąsiednie placówki - Szkołę Podstawową w Potoku Górnym oraz Szkołę Podstawową w Księżpolu.

Cieszymy się, że jako Ośrodek możemy wspierać działania i profilaktykę szkół, wspomagać kształtowanie właściwych postaw społecznych wśród uczniów, bo wiemy, że... "czym skorupka za młodu nasiąknie..."

Rozmawialiśmy oczywiście o relacjach rówieśniczych, dlaczego są tak bardzo ważne, co je zniekształca i niszczy oraz omawialiśmy trudności szkolne, wobec których nie powinniśmy pozostawać obojętni - niezależnie czy dotyczy to nas samych czy naszych przyjaciół ze szkolnego korytarza.

Zwracaliśmy uwagę na to, dlaczego tak ważne są empatia, szacunek i koleżeństwo w grupie rówieśniczej, co wpływa na poprawę komfortu, bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w szkole.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie !

Spotkanie z uczniami w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy dotyczące tematyki przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej oraz efektywnej komunikacji.

26 lutego 2024 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zorganizował lekcję profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym, mediacji szkolnych jako skuteczny sposób rozwiązywania sporów oraz komunikacji w relacjach uczniowskich jako wzmacnianie kompetencji miękkich.

Uczniowie już wiedzą, że:

• istnieje przemoc fizyczna ale jeszcze trudniejsza może być przemoc psychiczna

• hejt, wyśmiewanie, upokarzanie, czy odrzucanie od grupy rówieśniczej rani i pozostawia „ślady” w psychice

• każdy z nas pochodzi z innego domu, innej rodziny i dlatego możemy się różnić, możemy być inaczej wychowani, co może sprzyjać konfliktom

• konflikty są nieuniknione, dlatego musimy nauczyć się skutecznej komunikacji i sposobów ich rozwiązywania

• każdy konflikt, czy problem może być rozwiązany w początkowej fazie, zanim jak KULA ŚNIEGOWA stanie się coraz większy i cięższy

• proszenie o pomoc w sytuacji potrzeby czy kryzysu jest aktem odwagi i dojrzałości, tak samo jak umiejętność przeproszenia

• każdy uczeń ma wpływ na pomoc koleżankom i kolegom w sytuacjach trudnych

• nie wolno nam być OBOJĘTNYM – każdy z nas powinien zdecydowanie reagować na krzywdzenie drugiego ucznia

• mediacje pomagają w rozwiązywaniu sporów

• mediacje przenoszą odpowiedzialność za konflikt na uczniów, uczą ich, że to oni odpowiadają za to, jak kształtują się ich relacje.

Aby konfliktów szkolnych było jak najmniej, a każde dziecko czuło się w szkole dobrze i bezpiecznie kierujmy się: EMPATIĄ, SZACUNKIEM, ZROZUMIENIEM, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA SIEBIE NAWZAJEM I CHĘCIĄ POMOCY DRUGIEJ OSOBIE.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie mieli okazję do refleksji nad swoim zachowaniem, nad swoimi relacjami oraz nad swoim sposobem komunikowania się z otoczeniem. Ważne było także dla dzieci uświadomienie sobie, że im starsi jesteśmy, tym bardziej mamy powinność, aby wziąć odpowiedzialność za swoje relacje, za swoje zachowania i za swoje konflikty.

Nikt z nas nie jest pewny jutra i sami nie wiemy, kiedy to my będziemy potrzebowali czyjejś pomocy, dlatego tak ważne jest, abyśmy potrafili pomagać innym.

W sytuacji kryzysu warto korzystać z pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, gdzie pomoc otrzymują zarówno dorośli jak i dzieci.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Pamiętaj ! Masz WYBÓR! Przemoc jest zawsze złym wyborem.