Międzynarodowy Tydzień Mediacji 2023 r.

W dniach 16 - 21 października 2023 r. trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju na tą okoliczność organizuje cykl szkoleń i warsztatów oraz prowadzi kampanię informacyjną na temat idei mediacji, jej zalet oraz korzyści jakie daje rozwiązanie sporu w sposób polubowny.

Zwrócenie uwagi na Tydzień Mediacji ma na celu uświadomienie społeczności, że wiele spraw można rozwiązać bez konieczności wszczynania sprawy sądowej.

Celem tej ogólnopolskiej inicjatywy jest upowszechnienie idei mediacji jako narzędzia rozwiązywania konfliktów oraz uświadomienie stronom uczestniczącym w sporach, że mają prawo do mediacji zanim jeszcze sprawę przejmie sąd.

Pamiętajmy, że rozstrzygnięcie konfliktu poprzez mediację, czyli bezpośrednio przez zwaśnione strony, zawsze jest lepsze od wyroku sądu, ponieważ jest kompromisem, do którego doszli sami zainteresowani.

Z okazji tygodniowych obchodów Mediacji, każdego dnia będziemy się dzielić z Państwem podstawowymi informacjami dotyczącymi idei mediacji oraz zapraszać na konferencje, które Ośrodek organizuje bądź współorganizuje.

Już od dziś mediator sądowy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, Ilona Dzido pozostaje do dyspozycji w zakresie udzielenia informacji, zrealizowania spotkania informacyjnego ze skonfliktowanymi stronami i w efekcie zrealizowaniem postępowania mediacyjnego, które w przypadku osiągnięcia porozumienia zostanie zwieńczone ugodą z prawnymi jej skutkami.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami w godzinach 08:00 – 15:30 pod numerem 84 686 41 82.

Zapraszamy do kontaktu !