Spotkanie profilaktyczne zrealizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu.

Dnia 29 maja 2023 roku na zaproszenie Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu mieliśmy przyjemność odwiedzić uczniów i zrealizować spotkanie dotyczące przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej oraz omówić ideę powstawania Klubów Młodego Mediatora.

196 uczniów z klas I-VIII wzięło udział w spotkaniu, na którym przekonywaliśmy dlaczego warto rozwiązywać konflikty, dlaczego efektywna komunikacja jest w naszym życiu aż tak ważna oraz rozmawialiśmy o wielu innych, równie ważnych sprawach z życia szkolnego.

Do coraz więcej uczniów udaje nam się docierać i przekonywać, że mediacja jest dobrym sposobem na rozwiązywanie konfliktów oraz budowanie relacji rówieśniczych.

Na wstępie wyjaśnialiśmy czym jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w jakich sytuacjach się do niego można zgłosić oraz jaką pomoc można tam uzyskać. Podczas spotkania dzieci oraz młodzież poznali sposoby efektywnej komunikacji, dowiedzieli się jak reagować w sytuacjach konfliktów rówieśniczych oraz jak je rozwiązywać.

Dziękujemy serdecznie za zaproszenie !

Kampania Klubu Młodego Mediatora w szkołach powiatu biłgorajskiego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest w trakcie realizowania kampanii społecznej wdrażającej do szkół Klub Młodego Mediatora. Zapraszamy szkoły zainteresowane współpracą !

  • Na czym polega kampania prowadzona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotycząca tworzenia Klubów Młodego Mediatora w szkołach ?
  • Czemu ma służyć powstanie Klubu w szkole?
  • Jakie wartości chcemy utrwalać wśród uczniów ?

Te i garść innych informacji wyjaśniamy w załączonym wywiadzie. Zapraszamy i zachęcamy do odsłuchania.

https://www.facebook.com/osrodekinterwencji.kryzysowej.35/videos/558291083079872

Posiadanie i posługiwanie się umiejętnościami komunikacyjnymi jest niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, do pełnienia, coraz to nowszych i bardziej złożonych ról społecznych jakich wymaga od nas świat. Technologie, które przytłaczają dzieci i młodzież niestety nie sprzyjają nauce komunikacji i kontaktom interpersonalnym, gdzie zaangażowane są nie tylko słowa, ale i emocje.

Przyjmując założenie, że proces edukacyjny jest ciągiem kontaktów interpersonalnych, wzajemnych oczekiwań, interakcji, dążeń do wyrażania siebie poprzez różnorodne procesy komunikacyjne, można stwierdzić, że w edukacji komunikowanie się jest jednym z najważniejszych czynników rozstrzygających o jej przebiegu i jakości tego procesu.

Stąd właśnie została zainicjowana kampania społeczna dotycząca Klubów Młodego Mediatora do której serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły z powiatu biłgorajskiego.

Z dumą informujemy, że w ubiegłym roku do kampanii realizowanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dotyczącej profilaktyki z zakresu przeciwdziałania konfliktom szkolnym oraz metodyki ich rozwiązywania za pomocą mediacji przystąpiły następujące szkoły:

⭐️ Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ I LO im. ONZ w Biłgoraju

⭐️ Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

⭐️ Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 1 w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa Nr. 5 w Biłgoraju

⭐️ Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju

⭐️ Szkoła Podstawowa we Frampolu

⭐️ Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

⭐️ Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej

⭐️ Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie

⭐️ Szkoła Podstawowa w Gromadzie

W związku z kontynuacją zajęć profilaktycznych w 2023 roku dotyczących idei mediacji zachęcamy i zapraszamy do współpracy szkoły z terenu powiatu biłgorajskiego do wdrażania w swoich placówkach zajęć z zakresu komunikacji, przeciwdziałania agresji i przemocy szkolnej oraz edukacji w aspekcie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów jakim jest mediacja.

👉 Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

👉 Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

👉 W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny pod numerem 84 686 41 82 celem ustalenia terminu.

Klub Mediatora Rówieśniczego w ZSBiO w Biłgoraju.

W dniu 04 kwietnia 2023 roku na zaproszenie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju realizowaliśmy kolejne spotkanie w celu kontynuacji tworzenia Klubu Mediatora Rówieśniczego.

Na zajęcia zgłosiła się 32-osobowa grupa uczniów chcących wdrożyć w szkole mediacje rówieśnicze, jako metodę rozwiązywania konfliktów uczniowskich, która polega na szukaniu satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy mediatora – ucznia.

Przyszli mediatorzy szkolni podczas warsztatów doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w zakresie:

🤝 analizy struktury konfliktu,

🤝 diagnozy potencjalnych zagrożeń wynikające z sytuacji spornych pomiędzy rówieśnikami,

🤝 edukacji co do alternatywnych metod rozwiązywania sporów,

🤝 psychologicznych uwarunkowań konfliktów,

🤝 przeciwdziałania agresji szkolnej,

🤝 wzajemnego wsparcia rówieśniczego w sytuacjach kryzysowych.

Uczniowie już wiedzą, że konflikty są nieuniknione, ale można rozwiązywać je w konstruktywny i polubowny sposób.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole jest priorytetowym celem Klubu co przez tego typu działania mają na celu stworzenie społeczności szkolnej jako bardziej przyjaznej, tolerancyjnej i bezpieczniejszej.

Z młodymi mediatorami będziemy spotykać się regularnie by ćwiczyć procedurę prowadzenia mediacji, rozmawiać na tematy związane z propagowaniem mediacji w środowisku rówieśniczym oraz przygotowywać uczniów do „wyłapywania” sporów i ich łagodzenia na poziomie uczniowskim w atmosferze poufności, wsparcia i wzajemnej pomocy.

Jeśli z pasją zdecydujemy się w kreatywny i praktyczny sposób wydobyć tkwiące w każdym uczniu zasoby twórcze to z pozoru nawet najtrudniejsze tematy mogą okazać się czystą przyjemnością do ich rozpracowywania.

Docenienie młodzieży jest bardzo ważne, ponieważ przyczynia się nie tylko do budowania ich poczucia własnej wartości oraz motywacji do dalszego rozwoju, ale również uwrażliwia ich serca na otaczający świat, a więc wyposaża w zasoby, z którymi pójdą w dorosłość.

Dlatego jako dorośli:

🫶 Słuchajmy tego, co mają do powiedzenia.

🫶 Uznawajmy ich sukcesy, chwalmy.

🫶 Dawaj szansę, aby mogli się rozwijać mimo porażki.

🫶 Rozmawiajmy z nimi pozytywnymi emocjami.

🫶 Twórzmy im bezpieczne środowisko zapewniając pozytywną przestrzeń.

🫶 Udzielajmy budującego feedbacku.

🫶 Angażujmy ich pozwalając brać udział w decyzjach, projektach i działaniach.

Happy group of friends with their hands together in the middle.