Wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

Opublikowano: 31 stycznia, 2023

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc jest to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesna, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Pomocniczo przekazujemy wykaz instytucji i placówek udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie POWIATU BIŁGORAJSKIEGO:

🆘 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w BIŁGORAJU,

ulica Wira Bartoszewskiego 10 (piętro drugie), telefon 84 686-41-82, 797-433-719, oik.bilgoraj@gmail.com,

🆘Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 GOPS w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 88, telefon 84 688-28-64, gopsbilgoraj@gmail.com;

🆘 Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w BIŁGORAJU

ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, fax 84 686-23-58, mopsbilgora@gmail.com;

🆘 Komenda Powiatowa Policji w BIŁGORAJU,

ulica Polna 1, telefon 47 8152210 lub 997 lub 112;

🆘 Prokuratura Rejonowa w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-87-60;

🆘 Sąd Rejonowy w BIŁGORAJU,

ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-28-14;

🆘 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w BIŁGORAJU,

ulica Bohaterów Monte Cassino 38, telefon 84 686-69-49, 84 688-08-38, bilgorajpcpr@wp.pl,

🆘 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju,

ulica Plac Wolności 16, telefon 84 686-96-07;

🆘 Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra” w Biłgoraju

ulica Lubelska 16, telefon 84 686-46-69;

🆘 Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Biłgoraju,

ulica Dąbrowskiego 15, telefon 84 688-01-05;

🆘 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju,

ulica Kościuszki 41/43, telefon 84 686-10-66.

🆘 Młodzieżowy telefon zaufania 9288;

🆘Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj,

ulica Zielona 132, telefon 84 542-08-10 lub 84 688-09-48;

🆘GOPS Aleksandrów Drugi 380,

23-408 Aleksandrów, telefon 84 687-50-02 wew. 37, fax 84 687-50-02, gops@ealeksandrow.pl, www.gops-aleksandrow.pl;

🆘 GOPS Biszcza

Urząd Gminy 23-425 Biszcza, telefon 84 685-60-22, 685-60-23 wewnętrzny 104, gopsbiszcza@wp.pl;

🆘 MGOPS Frampol,

23-440 Frampol ulica Kościelna 29, telefon 84 685-75-04, fax 84 685-75-04, mgopsframpol@gmail.com;

🆘 GOPS Goraj,

23-450 Goraj ulica Bednarska 1, telefon 84 685-80-09, 84-685-80-08, fax 84 685-81-18, gops_gora@pro.onet.pl;

🆘 MOPS Józefów,

23-460 Józefów ulica Krótka 6, telefon 84 687-83-98, mops.jozefow@op.pl;

🆘 GOPS Księżpol,

23-415 Księżpol ulica Biłgorajska 12, telefon 84687-74-34, gops@ksiezpol.pl;

🆘 GOPS Łukowa,

23-412 Łukowa 51, telefon 84-687-40-82, fax 84 687-40-82,gops@lukowa.pl, lukowa.naszops.pl;

🆘 GOPS Obsza,

23-413 Obsza 36, telefon 84-689-10-02, fax 84 627-34-09, gopsobsza@op.pl;

🆘 GOPS Potok Górny,

23-423 Potok Górny 116, telefon 84 685-25-00 wewnętrzny 33, fax 84 685-23-33, gops@potokgorny.com.pl, www.potokgorny.naszops.pl

🆘 MOPS Tarnogród,

23-420 Tarnogród ulica 22 Lipca 1, telefon 84 689-70-40, 689-71-02, fax 84 689-71-02, mops_tarnogrod@op.pl;

🆘 GOPS Tereszpol,

23-407 Tereszpol ulica Długa 234, telefon 84 687-62-60, fax 84 687 66 32, gops@tereszpol.op.pl;

🆘 GOPS Turobin,

23-465 Turobin ulica Rynek 4, telefon 84 683-34-17, fax 84 683-34-17, gops-turobin@cor.pl, strona www: gopsturobincor.pl.

🆘🆘🆘 Telefon alarmowy 112 – całodobowo.

Uruchomienie działań nie wymaga zgody osoby doświadczającej przemocy. Przemoc nie ma usprawiedliwienia.

Reaguj, na przemoc, nie bądź obojętny!

Podobne posty

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOTERAPEUTY UZALEŻNIEŃ w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Opublikowano: 15 lipca, 2024
Czytaj więcej

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone