Zajęcia profilaktyczne z uczniami Szkół Podstawowych w Korchowie II oraz w Chmielku.

Opublikowano: 26 stycznia, 2024

W ramach kontynuacji kampanii przeciwdziałania konfliktom szkolnym i rówieśniczym mieliśmy przyjemność odpowiedzi na zaproszenie Szkół Podstawowych w Korchowie II oraz Chmielku, gdzie spotkaliśmy się z uczniami klas V – VIII.

W dniu 22 stycznia 2024 r. do realizacji zajęć z zakresy przeciwdziałania agresji szkolnej i rówieśniczej przystąpiły kolejne szkoły, a mianowicie Szkoła Podstawowa w Korchowie II im. błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku.

Tego dnia wspólnie w 110 osobowej grupie omawialiśmy takie aspekty jak:

  • mediacje szkolne i rówieśnicze,
  • empatia,
  • przemoc szkolna i rówieśnicza,
  • przeciwdziałanie agresji w środowisku szkolnym,
  • podnosiliśmy świadomość uczniów w odpowiedzialności za zachowania naruszające nietykalność cielesną i godność każdego z uczniów oraz
  • na czym polega praca mediatora i to nie tylko sądowego, ale również rówieśniczego. W związku z mediacjami rozmawialiśmy o tym jak wyglądałby Klub Młodego Mediatora w szkole i na czym on polega.

Spotkania profilaktyczne mają za zadanie nie tylko uświadamianie młodego pokolenia co do tworzenia wzorców postaw społecznych, ale zachęcają również do refleksji nad samym sobą, nad swoimi relacjami oraz nad swoim sposobem komunikowania się z otoczeniem w celu budowania dobrych relacji koleżeńskich.

Spotkanie z uczniami zrealizowała Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, mediator Ilona Dzido.

Dziękujemy za zaproszenie koordynatorom spotkania !

Podobne posty

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej

Nie obawiaj się prosić o pomoc !

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone