Zaproszenie do współpracy Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe w zakresie zajęć edukacyjno-wychowawczych

Opublikowano: 15 kwietnia, 2021

Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe

z terenu Powiatu Biłgorajskiego

 Szanowna Dyrekcjo,

W obliczu skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2 stajemy przed szeregiem nowych wyzwań, będących konsekwencją niespotykanej dotąd sytuacji. Troska o uczniów szkół powoduje, że angażujemy siły i środki, aby umożliwić uzyskanie pomocy i wsparcia osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

            W tym niełatwym dla całego społeczeństwa czasie pragnę skierować Państwa uwagę na szczególną grupę osób potrzebujących wsparcia, jaką są dzieci zagrożone i dotknięte problemem  izolacji społecznej, przemocą domową, agresją, zagrożeniem wynikającym z uzależnienia od Internetu oraz zagrożeniem negatywnymi treściami na jakie dzieci mogą trafiać w wyniku korzystania z urządzeń multimedialnych. To wszystko może mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

            Obecna sytuacja ze względu na to, że jest czymś zupełnie nowym, może być trudna i frustrująca dla wielu z nas. Niepewność, co do bliższej i dalszej przyszłości, ograniczenia w kontaktach społecznych, czy troska o zdrowie mogą powodować napięcia i mogą skutkować tendencją do agresywnego zachowania. To z kolei wiąże się ze wzmocnieniem braku poczucia bezpieczeństwa, w szczególności wśród dzieci. Pragnę podkreślić, że uczniowie znajdują się w szczególnej sytuacji ze względu na fakt, iż nie mogą samodzielnie i skutecznie korzystać z przysługujących im przywilejów jakie posiadali jeszcze rok temu, nim nastała nowa, pandemiczna rzeczywistość. Dlatego apeluję aby szkoły w podejmowanych działaniach kładły jeszcze większy nacisk na profilaktykę wobec zachowań niepożądanych społecznie czy zagrożeń będących skutkiem epidemii.

            Wychodząc naprzeciw potrzebom Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza Szkoły na terenie Powiatu Biłgorajskiego do współpracy celem realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych, które mogą być prowadzone w formie zajęć online. Niezbędną dla Ośrodka jest inicjatywa wychowawcy danej klasy aby móc nawiązać kontakt, zaplanować zajęcia oraz dostosować treści zajęć do tematyki oraz wieku i potrzeb dzieci i młodzieży. 

            Proponowana tematyka zajęć edukacyjnych to:

  1. Efektywna komunikacja wśród dzieci i młodzieży.
  2. Konflikty rówieśnicze – geneza, sposoby ich rozwiązywania i profilaktyka.
  3. Zagrożenia wynikające z szerokiego dostępu do Internetu/ cyberprzemoc.

            Propozycja Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest wynikiem prowadzonych przez Ośrodek zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej i profilaktyki przeciwdziałania przemocy oraz sytuacji kryzysowych w rodzinach.

            Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a możliwość skorzystania z nich będzie uzależniona od poziomu zainteresowania placówek i kolejności zgłoszeń.

            W razie zainteresowania prosimy o kontakt indywidualny celem ustalenia terminu oraz tematyki zajęć.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora 

Ilona Dzido 

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone