Deklaracja dostępności serwisu OIK Biłgoraj

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
- niektóre elementy strony wymagają poprawy współczynnika kontrastu,
- część multimediów (zdjęcia oraz grafiki) umieszczonych na stronie nie zawiera pełnych alternatywnych opisów,
- niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
- umieszczane filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- na stronie publikujemy też przedruki z gazet w formie skanu. Tego typu materiały, promujące naszą placówkę i jej wychowanków, zamieszczamy w formie graficznej, jako pliki nie dostępne cyfrowo,
- dokumenty PDF mogą nie posiadać wersji przystosowanej dla osób niewidomych,
- poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą klawisza „Tab” i myszy,
- strona internetowa nie ma mapy strony,
- linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,
- linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane w najbliższym czasie.

Metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny wykonanej przy użyciu dostępnych: https://wave.webaim.org/report#/https://bilgorajoik.pl/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:
Ilona Dzido - dyrektor
e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
Telefon: 84 686 41 82

Informacje na temat procedury
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone