Poradnictwo prawne 

W ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju udzielana jest bezpłatna i niewymagająca decyzji administracyjnej pomoc prawna.
Poradnictwo prawne udzielane jest w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz prawa administracyjnego.
Osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie mają możliwość uzyskania informacji o swych prawach i obowiązkach oraz o trybie postępowania w przypadku składania zawiadomienia o przestępstwie.

Konsultacje z radcą prawnym odbywają się w każdą środę miesiąca w godz. 16:30 - 19:30 za uprzednim, telefonicznym umówieniem się na wizytę. 

Konsultacje prawne w Ośrodku świadczy radca prawny - Ireneusz Bulicz.

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone