Współpraca

Celem działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju jest udzielanie natychmiastowej, kompleksowej pomocy osobom znajdującym się w kryzysowych sytuacjach życiowych.

Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, rasę, wyznanie, orientację seksualną etc.

Dbamy, aby nasza pomoc była profesjonalna, bezpłatna, krótkoterminowa, dyskretna.

BEZPŁATNA POMOC

 • konsultacje telefoniczne,
 • kontakt osobisty z wybranym specjalistą (psycholog, pedagog),
 • udzielamy krótkoterminowego pobytu w hostelu,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • współpracę z różnymi służbami publicznymi i innymi instytucjami,
 • zapewniamy bezpieczeństwo i schronienie ofiarom przemocy

JEŚLI

 • ucierpiałeś na skutek wypadków losowych
 • doświadczyłeś klęski żywiołowej
 • jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, wykorzystania seksualnego
 • utraciłeś kogoś bliskiego lub żyjesz w zagrożeniu jego odejściem
 • przeżywasz gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu
 • masz poczucie, że wyczerpałeś wszystkie możliwości poradzenia sobie z trudną sytuacją

PRZYJDŹ DO NAS!!!

Misją Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest również udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Zadanie to realizujemy poprzez wsparcie specjalistyczne (pomoc: psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo socjalne) oraz udzielanie schronienia w hostelu (na okres 3 m-cy), w szczególnie trudnych sytuacjach, mieszkańcom powiatu biłgorajskiego.

Lista placówek pomocowych

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

+48 84 685 75 04
Zobacz szczegóły

Urząd Miejski w Tarnogrodzie

+48 84 689 71 61
Zobacz szczegóły

Sąd Rejonowy w Biłgoraju

+48 84 686-28-14 / 84 685-08-00
Zobacz szczegóły

Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży Zagrożonej Uzależnieniami

+48 84 686-10-66
Zobacz szczegóły

Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju

+48 84 686 87 60
Zobacz szczegóły

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju

+48 84 686-69-49
Zobacz szczegóły

Posterunek Policji we Frampolu

+48 84 686 83 40
Zobacz szczegóły

Posterunek Policji w Potoku Górnym

+48 84 686-83-46
Zobacz szczegóły

Poradnia Zdrowia Psychicznego

+48 84 688-01-05
Zobacz szczegóły

Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

+48 84 688-01-05
Zobacz szczegóły

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju

+48 84 686-10-66
Zobacz szczegóły

Placówka Wsparcia Dziennego „Skrzydła” w Bukowej z filią w Gromadzie i Woli Dereźniańskiej

785 282 827
Zobacz szczegóły

Noclegownia “Samarytanin” dla bezdomnych mężczyzn

Zobacz szczegóły

Młodzieżowy Telefon Zaufania

19288
Zobacz szczegóły

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu

+48 84 685 75 04
Zobacz szczegóły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie

+48 84 689 70 40, 665 625 777
Zobacz szczegóły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

+48 84 687 83 98
Zobacz szczegóły

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

+48 84 686-23-58
Zobacz szczegóły

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+48 84 686 96 07
Zobacz szczegóły

Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju

+48 84 686-82-10
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tereszpolu Zaorendzie

+48 84 687 62 60
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potoku Górnym

+48 84 685 25 00 wew. 40, 517 917 411
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obszy

+48 84 689 10 02
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowej

+48 84 687 40 82
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu

+48 84 687 74 34
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goraju

84 685 80 53, 84 685 82 97 wew. 151
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

+48 84 685 60 22 w.103
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju

+48 84 688-28-64
Zobacz szczegóły

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie

+48 84 687 53 21 w. 37
Zobacz szczegóły

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turobinie

+48 84 687-60-05 / 84 683 34 17
Zobacz szczegóły

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Frampol

+48 84 677 59 23
Zobacz szczegóły

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

+48 84 685 60 40
Zobacz szczegóły

Gabinet Psychologiczny w Biszczy

Zobacz szczegóły

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości "ISKRA"

+48 84 686 46 69
Zobacz szczegóły
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone