Pomoc psychologiczna

Jeśli przeżywasz konflikty rodzinne, doświadczyłeś traumatycznego, bolesnego doświadczenia, potrzebujesz pomocy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju dyżuruje psycholog w godzinach:

pon. 7:30- 19:30

wt. 7:30-19:30

śr. 8:30-16:30

czw. 7:30-19:30

pt. 7:30 -19:30

Pomoc psychologiczną w Ośrodku świadczą:

Psycholog - Michał Lembryk

Psycholog - Anita Kozak

Psycholog - Renata Bartnik

Psycholog Anna Sanicka-Oleszczak

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy oferowana osobom przeżywającym tak zwane kryzysy rozwojowe lub trudności przystosowawcze. Poradnictwo psychologiczne pomocne jest w zmianach rozwojowych i nagromadzeniu się trudnych wydarzeń życiowych. Odbywa się ono w formie kilku spotkań, których głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Poradnictwo można podzielić na cztery fazy:

  • diagnoza problemu, to znaczy rozpoznanie trudności z jaką osoba sobie nie radzi
  • określenie czynników podtrzymujących istnienie problemu oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie klienta w realizowanych przez niego zmianach

Pomoc psychologiczna świadczona przez psychologa może mieć bardzo zróżnicowane formy. Cele tej pomocy są jednak zawsze ukierunkowane na dobro osób i społeczności, na dobro związane ze zdrowiem.

Psycholog świadczy również pomoc informacyjną dotyczącą możliwości nawiązania kontaktu z właściwymi instytucjami i służbami, których zadaniem jest wykonywanie potrzebnych w danej sytuacji działań m.in. sąd, prokuratura, policja, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, poradnie, ośrodki specjalizujące się w psychoterapii.

Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone