Konkurs plastyczny, pt.: "KUMPLE PRZECIWKO PRZEMOCY".

Opublikowano: 7 marca, 2023

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju w ramach otrzymanych środków od Gminy Miasta Biłgoraj z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs plastyczny, pt. "KUMPLE PRZECIWKO PRZEMOCY" kierowany do uczniów szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu biłgorajskiego.

Tematyka konkursu to propagowanie postaw przeciwdziałania przemocy szkolnej i rówieśniczej oraz co ma ścisły związek z naszymi fundamentalnymi działaniami profilaktycznymi jako podejmowanie wszelkich inicjatyw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

  • Klasy I- III szkoły podstawowej
  • Klasy IV- VIII szkoły podstawowej

Prace prosimy przesyłać na adres: Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju ul. "Wira" Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj do dnia 03 kwietnia 2023 r. Prace przesłane po tym terminu nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi dnia 8 kwietnia 2022r., a wręczenie nagród konkursowych nastąpi na otwarciu wystawy prac konkursowych, gdzie zostaną zaprezentowane w formie wernisażu z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości przypadającego na dzień 14 kwietnia 2022r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, w którym na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Podobne posty

Spotkanie profilaktyczne przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej w Szkole Podstawowej w Woli Dereźniańskiej.

Opublikowano: 14 maja, 2024
Czytaj więcej

Spotkanie profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji w szkole oraz efektywnej komunikacji z uczniami Szkół Podstawowych w Goździe Lipińskim oraz Biszczy.

Opublikowano: 8 maja, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone