STOP PRZEMOCY !

Opublikowano: 4 maja, 2023

Interwencja w przypadku reakcji na przemoc domową polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem określonych umiejętności, doświadczeń, zasobów i strategii, pomóc osobom przeżywającej kryzys, w uporaniu się ze stanem emocjonalnym (emocjami), który uniemożliwia im samodzielne poradzenie sobie z tą sytuacją.

Mówimy, że ktoś jest w kryzysie, jeżeli wydarzenia życiowe wywołują taki jego stan emocjonalny, że nie daje rady poradzić sobie własnymi siłami (psychicznymi, materialnymi) w dojściu do rozwiązań i znalezieniu wyjścia z trudnej sytuacji.

Kryzys jest wydarzeniem powodującym emocjonalny i umysłowy stres, wymagający zmian w sytuacji życiowej, których należy dokonać w ciągu krótkiego czasu. Im prędzej, tym lepiej. Gdy zmiany nie nastąpią, kryzys będzie się pogłębiał.

PAMIĘTAJMY !

Im szybsza jest reakcja na przemoc tym mniejsze spustoszenie wywoła ona w środowisku i w rodzinie. Tym mniejsze piętno odciśnie na całe życie w życiu ofiar przemocy domowej.

KAŻDY Z NAS MA MORALNY OBOWIĄZEK REAGOWANIA W CELU ZATRZYMANIA PRZEMOCY !

Gdzie szukać pomocy?
- W przypadku bycia ofiarą przemocy domowej, bądź jej świadkiem w pierwszej kolejności należy skorzystać z numeru alarmowego 112, obsługiwanego przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy otrzymane zgłoszenie niezwłocznie przekazują bezpośrednio dyżurnym jednostek organizacyjnych policji właściwych miejscowo dla miejsca zdarzenia, pobytu osoby potrzebującej pomocy. Można również zadzwonić na niebieską linię pod numerem 801 120 002 (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie)

Gdzie można zgłosić przemoc?

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju, ulica Wira Bartoszewskiego 10 (piętro drugie), telefon 84 686-41-82, 797-433-719, oik.bilgoraj@gmail.com
  • Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biłgoraju, ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, fax 84 686-23-58, mopsbilgora@gmail.com;
  • Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ulica Polna 1, telefon 47 8152210 lub 997 lub 112;
  • Prokuratura Rejonowa w Biłgoraju, ulica Kościuszki 29, telefon 84 686-87-60;
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ulica Kościuszki 13, telefon 84 686-23-58, 686-56-95, 686-20-17, mopsbilgoraj@gmail.com;

Podobne posty

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia "Partyzancki Rajd rowerowy - Osuchy 2024".

Opublikowano: 5 czerwca, 2024
Czytaj więcej

Nie obawiaj się prosić o pomoc !

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Czytaj więcej
Logo OiK w Biłgoraju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Biłgoraju

ul. Wira Bartoszewskiego 10;
23-400 Biłgoraj
oik.bilgoraj@gmail.com
+48 84 686 41 82
797 433 719 (interwencyjny)
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markersmartphone